Personvernerklæring for Stored Value Solutions UK Limited

Denne versjonen har vært gjeldende siden [__. mars 2021].

Stored Value Solutions UK Limited («SVS», «vi» eller «oss») er opptatt av å ivareta og respektere personvernet ditt. Vår virksomhet er salg og distribusjon av gavekort i samarbeid med våre forhandlere og andre partnere i tilknytning til deres lojalitetsprogrammer og kampanjer. Når du kjøper eller løser inn gavekort gjennom vår tjeneste (Buyatab), inngår du en avtale med oss gjeldende dette kjøpet.

Denne erklæringen utgjør grunnlaget for SVS’ bruk og utlevering av alle personlige opplysninger som du gir til oss, eller som vi samler inn fra deg, i forbindelse med bruk av tjenestene våre og nettstedet vårt (samlet våre «tjenester»).

Les nøye gjennom denne erklæringen for å sette deg inn i våre synspunkter og praksiser vedrørende dine personlige opplysninger og hvordan vi behandler dem.

Denne erklæringen tar for seg følgende områder:

 1. HVORDAN FUNGERER SVS?
 2. OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG
 3. INFORMASJONSKAPSLER
 4. HVORFOR BEHANDLER SVS MINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER, OG HVA ER SVS’ JURIDISKE GRUNNLAG FOR Å GJØRE DET?
 5. UTLEVERING AV OPPLYSNINGENE DINE
 6. HVORDAN SENDER SVS INFORMASJON UT AV LANDET MITT??
 7. MINE PERSONVERNRETTIGHETER
 8. BESØKENDE FRA EUROPA
 9. BESØKENDE FRA CALIFORNIA
 10. DITT PERSONVERNANSVAR
 11. SIKKERHETEN TIL DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER ER VIKTIG FOR OSS
 12. UTMELDING
 13. HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONLIGE OPPLYSNINGER?
 14. TILKNYTTEDE SIDER
 15. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
 16. KONTAKT

1.              Hvordan fungerer SVS?

Tjenesten vår gjør det mulig for brukere som deg å bestille gavekort fra forhandlerne, selskapene og organisasjonene som vi samarbeider med («forhandlere»), og få disse gavekortene levert til deg selv, andre personer eller organisasjoner («mottakere»).

Tjenestene våre kan være innebygd i forhandlernes nettsteder, mobilapper og/eller sosiale medier. De leveres av Buyatab, vårt tilknyttede selskap. Når du bruker tjenestene våre på et slikt sted, vil dine personlige opplysninger samtidig samles inn av forhandleren som er ansvarlig for det aktuelle stedet, og forhandleren kan deretter bruke disse til sine egne formål. Der dette forekommer, er forhandleren ansvarlig for sin egen behandling av dine personlige opplysninger, som en uavhengig behandlingsansvarlig. Forhandlerens innsamling, bruk og utlevering av dine personlige opplysninger er underlagt forhandlerens personvernerklæring, som gjøres tilgjengelig for deg på forhandlerens nettsted. Se avsnitt 5 (Utlevering av opplysningene dine) for mer informasjon.

Denne erklæringen vil fortsette å gjelde for vår håndtering av dine personlige opplysninger.

2.              OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OM DEG

Opplysninger du gir oss

Du velger å gi oss visse opplysninger når du bruker tjenestene våre, eller når du korresponderer med oss per telefon, e-post eller på annen måte.

Dette inkluderer:

 • Ditt navn og din kontaktinformasjon: Du gir oss noen grunnleggende opplysninger som er nødvendige for at tjenesten skal fungere, slik som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Mottakerens navn og kontaktinformasjon: Hvis du kjøper et gavekort på vegne av en annen, ber vi deg om å oppgi vedkommendes navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Innhold fra deg: Slik som personlige meldinger, bilder eller annet innhold som du velger å oppgi i forbindelse med kjøpet.
 • Betalings- og transaksjonsdetaljer: Når du fullfører et kjøp, får vi eller vår betalingsleverandør tilgang til noen opplysninger, for eksempel transaksjonsdetaljer, betalingsmåte eller informasjon du oppgir på kjøpstidspunktet, slik som betalingskortnummer (debet- eller kredittkort) og annen relevant økonomisk informasjon.
 • Kundeservice: Hvis du kontakter kundeserviceteamet vårt, samler vi informasjon du oppgir i forbindelse med denne kommunikasjonen. Iblant overvåker eller registrerer vi slik kommunikasjon til opplæringsformål samt for å sørge for høyest mulig kvalitet på tjenesten.

Før du sender inn personlige opplysninger på vegne av en annen, må du vurdere om du har autorisasjon til å gjøre det, eller om det kan være noe som hindrer dette, for eksempel nasjonale begrensninger på utlevering av opplysninger om mindreårige eller sårbare personer.

Informasjon vi får fra andre

I tillegg til informasjonen du gir oss direkte, mottar vi informasjon om deg fra andre, slik som:

 • Våre kunder: Som kan velge å gi oss opplysninger om deg dersom du er satt som mottaker av det kjøpte gavekortet. I slike tilfeller vil vi motta ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Våre forhandlere: Vi mottar som utgangspunkt ingen informasjon om deg fra våre forhandlere når du bruker tjenestene våre. Vi mottar personlige opplysninger:
  • direkte fra deg når tjenestene våre er innebygd i forhandlernes nettsteder, mobilapper og/eller sosiale medier. Se avsnitt 1 (Hvordan fungerer SVS?) for mer informasjon
  • fra forhandlere som bruker våre gavekorttjenester og -systemer i forbindelse med sine kampanjer eller konkurranser. Når en bestilling legges inn på dine vegne eller gjøres tilgjengelig for deg under disse omstendighetene, mottar vi ditt navn og din kontaktinformasjon til distribusjonsformål, som angitt ovenfor.
 • Informasjon vi får fra andre kilder: Vi kan også motta informasjon om deg hvis du bruker eller besøker nettsteder eller tjenester som bruker våre tjenester. For eksempel har vi samarbeid med en rekke forhandlere og tredjeparter («kanalpartnere») for å gjøre det mulig å kjøpe gavekortene våre eller bytte dem til seg med lojalitetspoeng. Når du bruker disse produktene eller tjenestene til å kjøpe et gavekort, mottar vi ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon, innhold, betalings- og transaksjonsdetaljer samt kommunikasjon med kundeservice.

Informasjon som samles inn når du bruker våre tjenester

 • Enhetsinformasjon: Vi samler inn informasjon fra og om enheten(e) du bruker for å få tilgang til tjenestene våre, blant annet:

 

Maskinvare- og programvareinformasjon som IP-adresse, enhetstype og -ID, påloggingsinformasjon, nettleserens type, versjon og språk, tidssoneinnstilling, typen og versjonen av plugin-moduler som brukes i nettleseren, operativsystem og plattform, samt identifikatorer knyttet til informasjonskapsler eller andre teknologier som kan identifisere enheten eller nettleseren din (f.eks. IMEI/UDID og MAC-adresse);

 

 • Bruksinformasjon: Vi samler inn informasjon om dine besøk hos oss, inkludert hele URL-en (Uniform Resource Locators) med klikkbanen til, rundt på og bort fra tjenestene våre (inkludert dato og klokkeslett), produkter du har sett på eller søkt etter, svartiden til sidene, eventuelle nedlastingsfeil, varigheten av besøk på ulike sider, informasjon om sidebruk (som rulling, klikk og musebevegelser) og metoder som brukes til å bla bort fra siden, pluss eventuelle telefonnummer eller e-postadresser som brukes til å kontakte våre kundeserviceeksperter.

3.              INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker og kan tillate andre å bruke informasjonskapsler og lignende teknologier (f.eks. nettsignaler, piksler) for å gjenkjenne deg og/eller enheten(e) din(e). Vi bruker disse teknologiene bare til å lagre grunnleggende informasjon og aldri til å lagre passord eller betalingskortinformasjon.

Noen av disse informasjonskapslene er avgjørende for tjenesten vår, for eksempel for at du skal kunne fullføre bestillinger, eller for å forhindre svindel. Andre er relatert til funksjon/ytelse (for å forbedre nettstedets funksjonalitet) eller er av analytisk karakter og sørger for at vi bedre kan forstå hvordan tjenestene våre brukes.

I våre retningslinjer om informasjonskapsler finner du mer informasjon om de enkelte informasjonskapslene vi bruker, formålene for dem og hvordan du kan kontrollere bruken av dem.

Du kan gjøre innstillinger i nettleseren for å akseptere eller avvise alle spesifikke informasjonskapsler. Dessuten kan du konfigurere nettleseren til å varsle deg hver gang en informasjonskapsel skal lagres på enheten din, eller du kan velge bort Google Analytics ved å installere Google Analytics Opt-out Add-on. Du kan også slette informasjonskapsler som er lagret på enheten din, men husk at om du hindrer oss i å plassere informasjonskapsler på enheten din, eller om du senere sletter slike informasjonskapsler, kan det hende det ikke blir mulig for deg å bruke tjenestene våre effektivt.

4.              HVORFOR BEHANDLER SVS MINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER, OG HVA ER SVS’ JURIDISKE GRUNNLAG FOR Å GJØRE DET?

Vi bruker dine personlige data bare dersom vi har en rimelig grunn til det og loven tillater oss å gjøre det. Når vi behandler dine personlige opplysninger, vil årsaken vanligvis være:

 • For å levere våre tjenester eller innfri kontraktsmessige forpliktelser

Hovedgrunnen til at vi behandler dine personlige opplysninger, er å innfri våre kontraktsmessige forpliktelser til deg, dvs. levere våre gavekorttjenester.

 • Legitime interesser

Vi kan bruke dine personlige opplysninger der vi har legitime interesser til å gjøre det. For eksempel: (i.) for å overholde reglene for ulovfestede betalingsnettverk og tilbakeføringer; (ii.) for å analysere brukernes adferd med mål om å forbedre innholdet og tjenestene våre; (iii.) til administrative formål, oppdagelse av svindel og andre juridiske formål.

 • Juridiske forpliktelser

I noen tilfeller kan vi være lovpålagt å behandle visse opplysninger om deg.

 • Samtykke

Vi kan be om ditt samtykke til å bruke dine personlige opplysninger av ulike spesifikke årsaker. Og hvis du befinner deg utenfor EØS eller Storbritannia, kan vi bruke ditt samtykke til å behandle dine personlige opplysninger når du velger å bruke tjenestene våre. Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst ved å kontakte oss på adressen som er angitt i slutten av denne erklæringen.

Tabellen under viser alle våre planlagte bruksområder for dine personlige data, samt hvilke juridiske grunnlag de er knyttet opp mot, og hva våre legitime forretningsinteresser er, der dette er relevant. Det kan være flere enn ett juridisk grunnlag for bruken av dataene, avhengig av det spesifikke formålet for det. Kontakt oss på privacy@SVS.com hvis du vil vite det spesifikke juridiske grunnlaget vi baserer oss på i de tilfellene der flere enn ett er angitt i tabellen under.

Hva vi bruker opplysningene dine til

Hvilke opplysninger vi faktisk bruker

Årsak til bruk av opplysningene

1. For å levere tjenesten

Dette inkluderer:

·       Behandle og oppfylle bestillinger

·       Kundestøtte

·       Kommunikasjon med deg om våre tjenester, betalinger og ordrebehandling

·       Varsle deg om endringer i retningslinjer, erklæringer eller vilkår

·       Muliggjøre bruk av interaktive funksjoner i tjenestene våre.

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Innholdet ditt

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Kundeserviceinformasjon

·       Enhets- og bruksinformasjon

·       For å levere våre tjenester eller innfri kontraktsmessige forpliktelser overfor kunden

·       Legitime forretningsinteresser – levere tjenestene du har forespurt (eller som er forespurt på dine vegne), kommunisere med deg samt holde registrene våre oppdatert


·       For brukere utenfor Storbritannia og EØS: ditt samtykke til bruk av tjenesten, der dette kreves eller er tilgjengelig i henhold til gjeldende lov.

Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, se avsnitt 8 (Mine personvernrettigheter) for mer informasjon. 

2.     For å dele informasjon med våre forhandlere og tredjepartspartnere

Når merkevarebaserte gavekort for en forhandler eller en tredjepart kjøpes eller gjøres tilgjengelige for deg via våre tjenester, deler vi dine personlige opplysninger med den aktuelle parten. Dette gjøres i tråd med at vår tjeneste anses å inngå som en del av ditt kundeforhold til dem – tilknyttet deres kundelojalitets-, gavekort- og kampanjetilbud.


Opplysningene deles for å:

·       rapportere om gavekorttjenestenes funksjonalitet

·       tilrettelegge for ditt kundeforhold med den aktuelle forhandleren eller tredjepartspartneren

·       bistå forhandleren eller tredjeparten med koordineringen av eller ditt medlemskap i deres lojalitetsprogrammer og kampanjer

·       tilrettelegge for kundeservice og markedsføring.


Se avsnitt 5 (Utlevering av opplysningene dine) for mer informasjon

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Innholdet ditt

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Kundeserviceinformasjon

Enhets- og bruksinformasjon

·       For å levere våre tjenester eller innfri kontraktsmessige forpliktelser overfor kunden

·       Legitime forretningsinteresser – å dele informasjon med våre forhandler- eller tredjepartspartnere i forbindelse med vår tilgjengeliggjøring og distribusjon av deres merkevarebaserte gavekort.

·       For brukere utenfor Storbritannia og EØS: ditt samtykke til bruk av tjenesten, der dette kreves eller er tilgjengelig i henhold til gjeldende lov.

Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, se avsnitt 8 (Mine personvernrettigheter) for mer informasjon. 

3.     For å forbedre tjenestene våre

·       For å sikre at innholdet fra tjenestene våre presenteres på den mest effektive måten for deg og enheten din

·       For å administrere og forbedre våre tjenester og innhold (for eksempel kan vi endre utseende eller preg eller iblant til og med en gitt funksjon basert på brukernes adferd), og av hensyn til interne operasjoner, slik som feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelsesformål

·       For å utvikle nye funksjoner og tjenester

·       Til kundeservice og markedsføring.

Se avsnitt 5 (Utlevering av opplysningene dine) for mer informasjon

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Enhets- og bruksinformasjon

·       Tilbakemeldinger i din kommunikasjon med oss

·       Samtykke til bruk av funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene våre.

·       For informasjon som ikke kommer fra informasjonskapsler: våre legitime interesser av å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene våre.


Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, se avsnitt 7 (Mine personvernrettigheter) for mer informasjon. 

Se våre retningslinjer om informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre tjenestene våre, og hvordan du kan kontrollere bruken av dem.

4.     For å anbefale produkter/tjenester som kan være av interesse for deg

·       å gi deg informasjon om andre varer eller tjenester som ligner på de du allerede har kjøpt eller forespurt om

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Innholdet ditt

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Kundeserviceinformasjon

·       Enhets- og bruksinformasjon

·       Avhengig av nasjonale markedsføringsregler: våre legitime interesser (utvikling av produkter/tjenester, utvidelse av virksomheten) dersom du ikke har valgt å reservere deg mot markedsføring fra oss.

·       Samtykke, når det kreves i henhold til nasjonale markedsføringsregler.


Du kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, se avsnitt 7 (Mine personvernrettigheter) for mer informasjon. 

5.     For å overholde regler og forskrifter for betalingsnettverk

·       Vi lagrer betalings- og transaksjonsdetaljer for å overholde lovfestede og bransjebestemte forskrifter om betalinger og betalingskort. Det gjør at vi kan håndtere forespørsler om tilbakeføringer, for eksempel ved tvister rundt en transaksjon.

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Kundeserviceinformasjon

·       Når dette er påbudt eller påkrevd av gjeldende lover, eller for å bistå rettsmyndigheter

·       Våre legitime interesser av å overholde betalingsnettverksregler som vi er underlagt.

6.     For å hindre, oppdage og bekjempe svindel eller andre ulovlige eller uautoriserte aktiviteter, samt for å sørge for sikkerheten i tjenestene våre

·       Å utføre analyser for økt forståelse av og utarbeidelse av mottiltak mot slike aktiviteter, og å lagre personlige opplysninger i forbindelse med slike bedragerske aktiviteter for å hindre gjentakelse

·       Av hensyn til risikostyring og for å sørge for at tjenestene våre er sikre

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Enhets- og bruksinformasjon

·       Når dette er påbudt eller påkrevd av gjeldende lover, eller for å bistå rettsmyndigheter

·       Våre legitime forretningsinteresser av å hindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter i tråd med bransjens beste praksis.

7.     For å sikre overholdelse av lover

For å overholde lovmessige krav, bistå rettsmyndigheter og utøve våre rettigheter, for eksempel i henhold til vilkårene våre

Slik det mer spesifikt er beskrevet i avsnitt 2 i erklæringen:

·       Ditt og mottakerens navn og kontaktinformasjon

·       Innholdet ditt

·       Betalings- og transaksjonsdetaljer

·       Kundeserviceinformasjon

·       Enhets- og bruksinformasjon

·       Der behandlingen er nødvendig for overholdelse av juridiske forpliktelser som vi er underlagt

·       Våre legitime forretningsinteresser av å fremme eller forsvare juridiske krav, eller når det er hensiktsmessig å bistå rettsmyndigheter.

5.              UTLEVERING AV OPPLYSNINGENE DINE

Til forhandlere og mottakere

I tilknytning til å oppfylle gavekortbestillinger.

Merkevarebaserte gavekort

Våre tjenester handler i hovedsak om å bistå forhandlere og andre tredjeparter med deres kundelojalitets-, gavekort- og kampanjetilbud. Når du kjøper eller løser inn et merkevarebasert gavekort via våre tjenester, anser våre partnere dette som en del av ditt kundeforhold til dem. I den forbindelsen deler vi dine personlige opplysninger med den aktuelle forhandleren eller andre aktuelle tredjeparter, som om de var parten som tilbyr gavekorttjenestene. I slike tilfeller deles opplysningene dine av en rekke årsaker, inkludert:

 • å rapportere om gavekorttjenestenes funksjonalitet
 • som en del av ditt kundeforhold med den aktuelle forhandleren eller tredjepartspartneren
 • å bistå forhandleren eller tredjeparten med koordineringen av eller ditt medlemskap i deres lojalitetsprogrammer og kampanjer
 • tilrettelegge for kundeservice og markedsføring.

Se forhandlerens (eller tredjepartenes) personvernerklæring for mer informasjon.

Til våre tjenesteleverandører og partnere

Vi bruker tredjeparter, slik som tjenesteleverandører, til å drifte og forbedre tjenestene våre på våre vegne. Disse tredjepartene bistår oss med ulike oppgaver, inkludert kundebehandling, sikkerhetsoperasjoner, datalagring, tekniske tjenester, infrastruktur-, plattform- eller applikasjonstjenester, betalingsadministrasjon eller tjenester knyttet til gjennomføring av ordre, analyser og tjenesteoptimalisering.

En liste over disse tredjepartene kan utleveres på forespørsel.

Til andre virksomheter i vårt konsern

Vi kan dele dine personlige opplysninger med andre medlemmer av vårt konsern, hvilket betyr våre datterselskaper og relaterte selskaper. Vi gjør dette for at de skal kunne hjelpe oss med å behandle dine personlige opplysninger, som tjenesteleverandører på våre vegne. Dette inkluderer tekniske behandlingsoperasjoner, slik som lagring og behandling av personlige opplysninger, kundebehandling, markedsføring, økonomi- og regnskapsassistanse, bedre forståelse av brukernes adferd og hvordan tjenestene våre brukes, slik at vi kan forbedre tjenestene, sikre personlige opplysninger og systemer og bekjempe søppelpost, misbruk, svindel, krenkelser og andre overtredelser.

Vi kan også dele informasjon med andre enheter i vårt konsern for legitime forretningsformål som revisjoner, analyser og konsolidert rapportering samt overholdelse av gjeldende lover. En liste over disse enhetene kan utleveres på forespørsel.

Vi kan også utlevere opplysningene dine til tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Dersom vi bestemmer oss for å selge eller kjøpe en virksomhet eller aktiva, hvorpå vi kan utlevere dine personlige opplysninger til den potensielle selgeren eller kjøperen av den aktuelle virksomheten eller aktiva.
 • Dersom stort sett alle våre eiendeler blir kjøpt opp av en tredjepart, vil personlige opplysninger som vi har lagret, inngå som en del av de overførte aktiva.
 • I henhold til lov eller for å etterkomme lovmessige forespørsler fra myndighetene, stevninger, rettskjennelser eller juridiske forpliktelser, eller for å håndheve eller følge vilkårene for våre tjenester eller andre avtaler, eller for å beskytte SVS’, våre kunders eller andre parters rettigheter, eiendom eller sikkerhet. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner av hensyn til oppdagelse, forebyggelse og risikostyring av svindel.

Med ditt samtykke eller på forespørsel fra deg

Vi kan be om ditt samtykke til å dele dine personlige opplysninger med tredjeparter. I alle slike tilfeller gjør vi det klart hvorfor vi ønsker å dele opplysningene.

Anonymisert informasjon

Vi kan også utlevere aggregerte (anonymiserte) opplysninger til tredjeparter for å gi dem aggregert informasjon om brukerne våre. Vi kan for eksempel dele slike data med andre konsernselskaper og med markedsanalytikere, annonsører eller andre tredjeparter.

6.              Hvordan sender SVS informasjon ut av landet mitt?

Stored Value Solutions UK Limited er en del av SVS Group. SVS Group er basert i Vancouver i British Columbia i Canada, mens våre forhandlere, leverandører og underleverandører kan befinne seg over hele verden.

Når vi deler dine personlige opplysninger med våre forhandlere, leverandører eller underleverandører slik som beskrevet i denne erklæringen, vil denne informasjonen bli behandlet og lagret i landet der disse befinner seg. Når vi sender dine personlige opplysninger ut av landet ditt, sørger vi for tilstrekkelige sikkerhetstiltak til å kunne gjøre det. Dette inkluderer bruk av standard EU-kontraktsbestemmelser som er godkjent av europeiske databeskyttelsesmyndigheter eller Europakommisjonen, eller andre passende sikkerhetsmekanismer for overføring av personlige opplysninger fra Storbritannia eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til andre land.

For eksempel vil alle personlige opplysninger som behandles som en del av tjenestene, sikres av vår USA-baserte og personvernssertifiserte skylagringsleverandør for bruk av SVS i Canada, et land som tilfredsstiller kravene til databehandling.

Personlige opplysninger kan utleveres i henhold til lovene i jurisdiksjonene der de personlige opplysningene er lagret eller behandles, og de kan bli gjort tilgjengelige for rettsmyndigheter og nasjonale sikkerhetsorganer i disse jurisdiksjonene.

Kontakt oss på adressen under dersom du ønsker informasjon om SVS’ bruk av leverandører og underleverandører.

7.              Mine personvernrettigheter

Under visse omstendigheter, for eksempel hvis du er bosatt i Storbritannia eller EØS, kan du utøve rettighetene som er tilgjengelige for deg (med noen unntak og begrensninger) i henhold til gjeldende databeskyttelseslover, slik som følger:

 • Hvis du ønsker å få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av dine personlige opplysninger.
 • Du kan motsette deg behandling av dine personlige opplysninger, be oss om å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger eller be om flytting av dine personlige opplysninger.
 • Hvis vi har samlet inn og behandlet dine personlige opplysninger med ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Det kan imidlertid innebære at tilgangen til visse tjenester blir begrenset eller nektet. Selv om du trekker tilbake samtykket ditt, påvirker ikke dette lovligheten av behandlingen vi bedrev før tilbaketrekkingen, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av dine personlige opplysninger som utføres i samsvar med andre lovmessige grunnlag for behandlingen enn det samtykket utgjør.
 • Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet vedrørende vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. Kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet for mer informasjon.

Du kan når som helst utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen under.

Vi svarer på alle forespørsler vi mottar fra brukere, i henhold til gjeldende databeskyttelseslover. Vi kan be deg om å identifisere deg før vi kan besvare forespørsler som nevnt ovenfor.

8.              BESØKENDE FRA EUROPA

Behandlingsansvarlig er SVS Online Inc., B1 – 788 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B 2M1 Canada.

Vår personvernansvarlige kan nås på e-postadressen privacy@SVS.com.

Data vi samler inn fra deg, inkludert dine personlige opplysninger, blir overført til og lagret i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). De kan også bli behandlet av ansatte som opererer utenfor EØS og som jobber for oss eller en av våre leverandører eller underleverandører. Slike ansatte kan blant annet arbeide med gjennomføring av ordren din, behandling av betalingsdetaljene dine eller kundestøttetjenester. Ved å sende inn dine personlige opplysninger samtykker du til at opplysningene kan bli overført, lagret og behandlet utenfor EØS, slik det kreves for å levere tjenestene til deg. Vi gjør de nødvendige tiltakene for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen. Se avsnitt 6 (Hvordan sender SVS informasjon ut av landet mitt?) for mer informasjon.

9.              BESØKENDE FRA CALIFORNIA

SVS verken selger eller deler personlige opplysninger med tredjeparter til deres markedsføringsformål. I henhold til California Consumer Protection Act har forbrukere bosatt i California under visse omstendigheter rett til å be om at SVS utleverer eller sletter spesifikke personlige opplysninger som SVS har samlet inn om forbrukeren.

Hvis du er en forbruker bosatt i California, kan du sende inn en forespørsel om utlevering eller sletting av disse opplysningene på e-post til privacy@SVS.com. Dersom SVS er forpliktet til det, vil vi svare på forespørselen på den måten og innenfor det tidsrommet som er angitt i California Consumer Protection Act.

 

Utlevering av sensitiv informasjon i California: Tabellen under beskriver de ulike kategoriene av sensitive personlige opplysninger (som definert av californiske lover) som vi samler inn, og hvorfor vi gjør det. Det angis også hvorvidt vi «selger» eller «deler» slike opplysninger (slik disse begrepene er definert av californiske lover). Vi «selger» ikke sensitive personlige opplysninger til krysskontekstuell målrettet reklame. Vi kan dele opplysninger slik som beskrevet under.

 

Kategori av sensitive personlige opplysninger

 

Formålet med innhenting av opplysningene

 

Blir opplysningene solgt eller delt til krysskontekstuell målrettet reklame?
Amerikansk fødselsnummer, førerkortnummer, ID-kort fra delstaten eller passnummer

 

·       I forbindelse med ansettelser

·       Administrative formål for HR-avdelingen

·       Tilrettelegge for forretningsreiser

·       Levere produkter eller tjenester til kunder

·       Oppdage og forhindre svindel

·       Følge juridiske forpliktelser og forskrifter

·       Til dokumentasjon

Nei

 

 

 

 

 

Informasjon om etnisk opphav

 

·       Innrapportere bestemte demografiske data om staben til føderale, statlige og/eller lokale myndighetsorganer slik det er påkrevd eller tillatt ved lov

·       Fremme mangfold, likestilling og inkludering i selskapet

Nei
Innhold i forbrukernes e-poster og tekstmeldinger, med mindre selskapet er adressaten for kommunikasjonen

 

·       Sørge for sikkerheten i nettverks- og IT-systemer

·       Overvåke bruken av IT- og kommunikasjonssystemer

·       Sørge for at interne retningslinjer og prosedyrer følges

·       Beskytte konfidensielle opplysninger, åndsverk og andre forretningsinteresser

·       Etterforske lovbrudd eller upassende handlinger

Nei
Helseopplysninger

 

·       Administrere og sørge for de ansattes frynsegoder

·       Se til at de ansatte har helse til å utføre sine arbeidsoppgaver med eller uten rimelig tilrettelegging

·       Administrere fravær

·       Følge juridiske forpliktelser knyttet til helse og sikkerhet

Nei

 

10.           DITT PERSONVERNANSVAR

Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til bestemte deler av våre tjenester, er du selv ansvarlig for å sørge for at dette passordet holdes hemmelig. Vi ber deg om aldri å dele passordet ditt med noen. Foruten vårt ansvar som behandlingsansvarlig er det du som står ansvarlig for å hemmeligholde passordet og/eller øvrige personlige opplysninger som du besitter om deg selv. Alltid utvis forsiktighet og ansvarlighet vedrørende dine personlige opplysninger.

11.           SIKKERHETEN TIL DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER ER VIKTIG FOR OSS

SVS gjør nødvendige kommersielle grep innen rimelighetens grenser for å sikre dine personlige opplysninger mot tap, uautorisert tilgang, modifikasjon og utlevering. Her er noen av grepene vi gjør for å beskytte opplysningene dine:

 • sikring av lokaler og kontorer
 • begrensning av datatilgang til personlige opplysninger
 • teknologiske sikkerhetsmekanismer som sikkerhetsprogramvare og brannmurer for å hindre hacking og uautorisert datamaskintilgang
 • interne passord og sikkerhetspolicyer

Med unntak av når vi er lovpålagt å utlevere personlige opplysninger, følger vi kontraktsmessige avtaler for å beskytte de personlige opplysningene mot utlevering til tredjeparter.

Dessverre kan man aldri fullstendig sikre informasjon som overføres via internett. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte dine personlige opplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheten til opplysningene dine under overføring til våre tjenester eller til nettstedene og tjenestene som bruker tjenestene våre. Når vi har mottatt opplysningene dine, følger vi strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang.

12.           UTMELDING

Du kan reservere deg mot å motta visse typer informasjon og markedsførings- eller reklamemateriell fra oss. Det gjør du ved å bruke utmeldingsalternativet i meldingen eller ved å kontakte oss på adressen under.

13.           HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

Vi oppbevarer dine personlige data kun i det tidsrommet det er nødvendig for formålene vi samlet dem inn for, inkludert oppfyllelse av alle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringskrav.  Vi oppbevarer også personopplysningene dine ved behov for å:

 • svare på eventuelle spørsmål eller klager i forbindelse med en bestilling. For eksempel oppbevarer vi betalingsinformasjon for å kunne imøtekomme tvister vedrørende betalinger med betalingskort og forespørsler om tilbakeføringer (se avsnitt 4 for mer informasjon)
 • overholde regler knyttet til regnskap, rapportering eller andre lover.

Når vi skal fastsette egnet oppbevaringstid for personlige data, tar vi hensyn til mengden, typen og sensitiviteten til de personlige dataene, den potensielle risikoen ved uautorisert bruk eller utlevering av dem, formålene for vår behandling av de personlige dataene og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt alle gjeldende lovmessige krav.

Du kan be om mer informasjon om oppbevaringstiden for ulike aspekter av dine personlige data ved å kontakte oss på privacy@SVS.com.

14.           TILKNYTTEDE SIDER

Våre tjenester kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra andre parters nettsteder og tjenester. Hvis du følger en lenke til et slikt nettsted eller tjeneste, må du være oppmerksom på at disse partene kan ha sine egne personvernerklæringer, og vi har ikke noe ansvar for disse. Undersøk disse erklæringene før du sender personlige opplysninger til andre nettsteder eller tjenester.

15.           ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen i fremtiden, vil dette bli lagt ut på denne siden, og du vil også bli varslet om det på e-post, dersom det er hensiktsmessig. Datoen som den endrede versjon av personvernerklæringen trer i kraft på, vil bli angitt over, slik at du kan holde deg fullstendig oppdatert om våre retningslinjer og praksiser vedrørende personvern. Kom gjerne innom regelmessig for å se om vi har gjort oppdateringer eller endringer i personvernerklæringen.

16.           KONTAKT

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne personvernerklæringen, og vi ber deg sende disse til vår personvernansvarlige på privacy@SVS.com.