Polityka prywatności firmy Stored Value Solutions UK Limited 

Ta wersja obowiązuje od [____ marca 2021]. 

Firma Stored Value Solutions UK Limited („firma SVS”, „my” lub „nasza firma”) chroni i szanuje prywatność Nabywcy. W ramach współpracy z Akceptantami i innymi partnerami prowadzimy sprzedaż i dystrybucję kart podarunkowych w ich imieniu oraz wspieramy ich programy lojalnościowe i promocje. Kupując lub realizując karty podarunkowe za pośrednictwem naszego serwisu (Buyatab), Nabywca zawiera z nami umowę dotyczącą tego zakupu. 

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady wykorzystywania i ujawniania przez firmę SVS wszelkich danych osobowych przekazywanych nam przez Nabywcę i pozyskiwanych przez nas od Nabywcy jako użytkownika naszych usług i naszej witryny internetowej (nazywanych zbiorczo „Usługami”).  

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby się dowiedzieć, jak postrzegamy i traktujemy dane osobowe oraz jakie praktyki stosujemy względem tych danych.  

Niniejsza Polityka obejmuje następujące obszary: 

 1. JAK DZIAŁAJĄ USŁUGI FIRMY SVS? 
 2. JAKIE DANE DOTYCZĄCE NABYWCY GROMADZIMY? 
 3. PLIKI COOKIE 
 4. DLACZEGO FIRMA SVS PRZETWARZA DANE OSOBOWE NABYWCY I JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE TEJ PRAKTYKI? 
 5. UJAWNIANIE DANYCH NABYWCY 
 6. JAK FIRMA SVS WYSYŁA DANE POZA GRANICE KRAJU NABYWCY?? 
 7. JAKIE SĄ PRAWA NABYWCY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?  
 8. KLIENCI Z EUROPY 
 9. KLIENCI Z KALIFORNII 
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI 
 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH NABYWCY JEST DLA NAS WAŻNE 
 12. REZYGNACJA 
 13. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 
 14. LINKI DO WITRYN 
 15. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 16. KONTAKT 

 

 1.  JAK DZIAŁAJĄ USŁUGI FIRMY SVS?  

Nasze Usługi umożliwiają użytkownikom (nazywanym w tym dokumencie „Nabywcami”) składanie zamówień na karty podarunkowe honorowane przez handlowców, firmy i organizacje, z którymi prowadzimy interesy (nazywanych dalej „Akceptantami”). Zamówione karty są następnie dostarczane Nabywcom, innym osobom lub podmiotom zewnętrznym (nazywanym dalej „Odbiorcami”).  

Nasze Usługi mogą być osadzone w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i serwisach społecznościowych naszych Akceptantów. Ich obsługą zajmuje się Buyatab, podmiot stowarzyszony z naszą firmą. Podczas korzystania przez Nabywcę z naszych Usług w tych witrynach Akceptanci odpowiedzialni za te witryny również będą gromadzić dane osobowe Nabywcy, a następnie wykorzystywać je – według uznania – do własnych celów. W takich przypadkach Akceptant będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Nabywcy jako niezależny administrator danych. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych Nabywcy będzie wówczas regulowane zapisami polityki prywatności Akceptanta, która będzie dostępna do wglądu w jego witrynie. Więcej informacji zawiera sekcja 5 (Ujawnianie danych Nabywcy).   

Niniejsza Polityka będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do naszego postępowania z danymi osobowymi Nabywcy. 

2.   JAKIE DANE DOTYCZĄCE NABYWCY GROMADZIMY? 

Dane przekazane nam przez Nabywcę 

Podczas korzystania z naszych Usług bądź kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, Nabywca zgadza się na przekazanie nam pewnych danych. 

Są to następujące dane: 

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy: Nabywca powinien przekazać nam pewne podstawowe dane niezbędne do działania Usług, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. 
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Odbiorcy: W przypadku zakupu karty podarunkowej w imieniu innej osoby poprosimy o podanie jej imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu. 
 • Treści przekazane przez Nabywcę: Chodzi np. o prywatne wiadomości, zdjęcia, grafiki i inne treści, które Nabywca postanowi przekazać podczas dokonywania zakupu. 
 • Dane dotyczące płatności/transakcji: Podczas dokonywania zakupu Nabywca przekazuje nam lub naszemu partnerowi zajmującemu się obsługą płatności takie informacje, jak dane dotyczące transakcji zamówienia, metoda płatności oraz dane podawane podczas zakupu (np. numer karty debetowej lub kredytowej oraz wszelkie inne stosowne dane finansowe).  
 • Dane związane z obsługą klienta: W przypadku kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta gromadzimy dane przekazywane podczas interakcji. Czasami monitorujemy lub rejestrujemy te interakcje w celach szkoleniowych oraz w ramach dbania o jakość obsługi klienta.  

Podając prywatne dane innych osób, należy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia. W kraju Nabywcy mogą na przykład obowiązywać przepisy zakazujące podawania danych dotyczących osób niepełnoletnich lub podlegających szczególnej ochronie.   

Dane otrzymane przez nas od innych osób/podmiotów 

Oprócz danych przekazanych nam bezpośrednio przez Nabywcę otrzymujemy też dane od innych osób/podmiotów: 

 • Nasi klienci mogą przekazywać nam dane dotyczące odbiorców kupowanych kart podarunkowych. W takim przypadku otrzymujemy imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu Odbiorcy.  
 • Nasi Akceptanci zwykle nie przekazują nam danych Nabywcy/Odbiorcy podczas korzystania przez niego z naszych Usług. Możemy jednak otrzymać dane osobowe w następujących przypadkach: 
 • Bezpośrednio od Nabywcy, gdy nasze Usługi są osadzone w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i serwisach społecznościowych Akceptantów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 1 (Jak działają usługi firmy SVS?). 
 • Od Akceptantów, którzy korzystają z naszych usług i systemów obsługi kart podarunkowych w związku ze swoimi promocjami lub konkursami. W przypadku złożenia zamówienia w imieniu Odbiorcy lub udostępnienia go Odbiorcy w takich okolicznościach otrzymamy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Odbiorcy zgodnie z informacjami podanymi powyżej na potrzeby dystrybucji kart.  
 • Dane otrzymane przez nas z innych źródeł: Możemy również otrzymywać dane dotyczące Nabywcy, gdy odwiedza on witryny internetowe lub serwisy, w których wykorzystywane są nasze Usługi. Współpracujemy na przykład z wieloma Akceptantami i podmiotami zewnętrznymi („Partnerami dystrybucyjnymi”), aby udostępniać nasze karty podarunkowe do zakupu lub wymiany na punkty lojalnościowe. Podczas interakcji Nabywcy z tymi produktami i usługami w celu zakupu karty podarunkowej uzyskujemy dostęp do imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Nabywcy i Odbiorcy, przekazanych treści, danych dotyczących płatności i transakcji oraz danych związanych z obsługą klienta. 

Dane gromadzone podczas korzystania z naszych Usług 

 • Informacje dotyczące urządzeń: Gromadzimy informacje pozyskiwane z urządzeń, za pomocą których Nabywca korzysta z naszych Usług, a także dotyczące tych urządzeń. Są to: 

 

informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, typ i tożsamość urządzenia, informacje o logowaniu, typ, wersja i język przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, jak również identyfikatory powiązane z plikami cookie lub innymi technologiami, za pomocą których można jednoznacznie zidentyfikować urządzenie lub przeglądarkę (np. IMEI/UDID i adres MAC).  

 

 • Informacje dotyczące użycia: Gromadzimy informacje dotyczące wizyty Nabywcy, w tym: pełne adresy URL sekwencji kliknięć związanych z korzystaniem z naszych Usług (łącznie z datami i godzinami wywołania poszczególnych adresów); produkty oglądane lub wyszukiwane przez Nabywcę; czasy reakcji stron, błędy pobierania i długość wizyt na określonych stronach; informacje o interakcjach ze stronami (przewijanie, kliknięcia i wskazania kursorem) oraz metody opuszczania stron; a także numery telefonów i adresy e-mail używane do kontaktu z naszymi specjalistami ds. obsługi klienta. 

3.   PLIKI COOKIE 

Korzystamy i możemy zezwolić innym osobom/podmiotom na korzystanie z plików cookie oraz podobnych technologii (np. internetowych sygnałów nawigacyjnych czy pikseli) do rozpoznawania Nabywców i ich urządzeń. Używamy tych technologii tylko do przechowywania podstawowych informacji, nie haseł ani danych kart płatniczych. 

Niektóre z plików cookie są niezbędne do świadczenia przez nas usług, na przykład dlatego, że umożliwiają finalizację zakupu lub zapobiegają oszustwom. Inne są związane z funkcjonalnością lub wydajnością (usprawniają działanie naszej witryny internetowej) albo mają charakter analityczny i pozwalają nam poznać sposób korzystania z naszych Usług.  

Więcej informacji o poszczególnych rodzajach używanych przez nas plików cookie, zastosowaniach tych plików oraz możliwościach kontroli ich użycia można znaleźć w dokumencie Informacje o plikach cookie.  

Na poziomie przeglądarki można włączyć opcję akceptacji lub odrzucenia odpowiednich plików cookie. Można również włączyć funkcję ostrzegającą o każdej próbie zapisania pliku cookie na urządzeniu lub zrezygnować z korzystania z usługi Google Analytics, instalując odpowiedni dodatek firmy Google do przeglądarki. Pliki cookie zapisane na urządzeniu można usuwać, ale należy pamiętać, że zablokowanie umieszczania plików cookie na urządzeniu lub usunięcie pliku po jego zapisaniu może uniemożliwić skuteczne korzystanie z naszych Usług. 

4.   DLACZEGO FIRMA SVS PRZETWARZA DANE OSOBOWE NABYWCY I JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE TEJ PRAKTYKI?  

Dane osobowe Nabywcy wykorzystujemy tylko wtedy, gdy mamy uzasadniony powód do ich przetwarzania i gdy zezwala nam na to prawo. Przyczyny i podstawy przetwarzania danych osobowych są zwykle następujące: 

 • Świadczenie usług lub realizacja umowy  

Głównym powodem, dla którego przetwarzamy dane osobowe Nabywcy, jest realizacja umowy zawartej z Nabywcą, czyli świadczenie usług dotyczących kart podarunkowych. 

 • Uzasadnione interesy 

Możemy wykorzystywać dane osobowe Nabywcy, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie. Na przykład: (i.) w celu zachowania zgodności z nienarzuconymi prawnie zasadami dotyczącymi sieci płatniczych i obciążeń zwrotnych; (ii.) w celu analizy zachowań użytkowników na potrzeby ulepszania naszych treści i usług; (iii.) w celach administracyjnych, związanych z wykrywaniem oszustw i innych celach prawnych. 

 • Obowiązek prawny 

W niektórych przypadkach obowiązujące przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania pewnych danych dotyczących Nabywcy.  

 • Wyrażenie zgody  

Możemy poprosić Nabywcę o zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych z konkretnych powodów. Jeśli Nabywca mieszka poza EOG lub Wielką Brytanią, możemy uznać, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, gdy zdecyduje się na korzystanie z naszych usług. W każdej chwili można wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami pod adresem podanym na końcu niniejszej Polityki. 

W poniższej tabeli zostały wymienione wszystkie możliwości wykorzystania przez nas danych osobowych Nabywcy, odpowiednie podstawy prawne oraz – w stosownych przypadkach – nasze uzasadnione interesy. W zależności od konkretnego celu może istnieć więcej niż jedna podstawa prawna wykorzystania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy, jeśli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@SVS.com. 

Jaki jest cel wykorzystania danych? 

Jakie konkretnie dane wykorzystujemy? 

Jakie są przyczyny i podstawy wykorzystywania przez nas danych?

1.  Świadczenie usług 

Są to następujące dane:  
Przetwarzanie i realizacja zamówienia  
Obsługa klienta 
Komunikacja z Nabywcą w sprawie naszych usług, w tym w sprawie realizacji płatności i zarządzania zamówieniami 
Powiadamianie Nabywcy o zmianach zasad lub warunków i postanowień 
Umożliwienie Nabywcy/Odbiorcy korzystania z interaktywnych funkcji naszych Usług  

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Treści przekazane przez Nabywcę 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Dane związane z obsługą klienta  
Informacje dotyczące urządzeń i użycia 

Świadczenie usług lub realizacja umowy z klientem 
Uzasadnione interesy biznesowe – świadczenie usług zamówionych przez Nabywcę (lub usług zleconych na rzecz Odbiorcy), komunikacja z Nabywcą oraz aktualizowanie naszej dokumentacji 
 
W przypadku Nabywców spoza Wielkiej Brytanii i EOG: zgoda udzielona poprzez korzystanie z naszych usług, gdy jest to wymagane lub możliwe na mocy obowiązującego prawa  
Zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji zawiera sekcja 8 (Jakie są prawa Nabywcy dotyczące prywatności?).   

2.  Udostępnianie danych naszym Akceptantom i partnerom zewnętrznym 

W przypadku zakupu kart podarunkowych z oznaczeniami marek Akceptantów lub podmiotów zewnętrznych bądź udostępnienia ich Nabywcy za pośrednictwem naszych Usług przekażemy dane osobowe Nabywcy tym podmiotom. Dzieje się tak dlatego, że nasze Usługi są traktowane jako część ścieżki zakupowej Nabywcy u tych podmiotów – dotyczy to w szczególności ofert dotyczących programów lojalnościowych, kart podarunkowych i promocji. 
 
Dane są przekazywane w następujących celach: 
informowanie o wynikach sprzedaży usług związanych z kartami podarunkowymi; 
rozwijanie relacji klienta z odpowiednim Akceptantem lub partnerem zewnętrznym; 
ułatwienie Akceptantowi lub partnerowi zewnętrznemu koordynacji uczestnictwa w programach lojalnościowych i promocjach; 
obsługa klienta i komunikacja marketingowa. 
 
Więcej informacji zawiera sekcja 5 (Ujawnianie danych Nabywcy). 

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Treści przekazane przez Nabywcę 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Dane związane z obsługą klienta  
Informacje dotyczące urządzeń i użycia 

Świadczenie usług lub realizacja umowy z klientem 
Uzasadnione interesy biznesowe – udostępnianie danych naszym Akceptantom lub partnerom zewnętrznym na potrzeby dostarczania i dystrybucji ich kart podarunkowych z oznaczeniami marki. 
W przypadku Nabywców spoza Wielkiej Brytanii i EOG: zgoda udzielona poprzez korzystanie z naszych usług, gdy jest to wymagane lub możliwe na mocy obowiązującego prawa  
Zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji zawiera sekcja 8 (Jakie są prawa Nabywcy dotyczące prywatności?).   

3. Usprawnienie działania usług 

- Umożliwienie jak najskuteczniejszego prezentowania Nabywcy treści dotyczących naszych Usług (dotyczy to także urządzenia Nabywcy) 
- Administrowanie naszymi Usługami i treściami oraz ich usprawnianie (możemy na przykład zmienić wygląd i działanie danej funkcji lub nawet w znacznym stopniu ją zmodyfikować na podstawie zachowań użytkowników), a także obsługa operacji wewnętrznych, takich jak rozwiązywanie problemów, analizy danych, testy, badania, statystyki i ankiety  
- Opracowywanie nowych funkcji i usług 
- Obsługa klienta i komunikacja marketingowa 
 
Więcej informacji zawiera sekcja 5 (Ujawnianie danych Nabywcy). 

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Informacje dotyczące urządzeń i użycia 
Opinie i treść korespondencji z nami 

Zgoda na wykorzystanie wyłącznie funkcjonalnych lub analitycznych plików cookie i podobnych technologii w celu poprawy środowiska użytkownika i usprawnienia naszych Usług. 
W przypadku danych niepochodzących z plików cookie: nasze uzasadnione interesy mające na celu poprawę środowiska użytkownika i usprawnienie naszych Usług. 
 
Zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji zawiera sekcja 7 (Jakie są prawa Nabywcy dotyczące prywatności?).   
Więcej informacji o korzystaniu przez nas z plików cookie i podobnych technologii do usprawnienia naszych Usług oraz o możliwościach kontroli ich użycia można znaleźć w dokumencie Informacje o plikach cookie. 

4.  Proponowanie produktów/usług, które mogą zainteresować Nabywcę 

Informowanie Nabywcy o innych produktach lub usługach podobnych do tych, które Nabywca już zakupił lub którymi wyraził zainteresowanie 

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Treści przekazane przez Nabywcę 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Dane związane z obsługą klienta  
Informacje dotyczące urządzeń i użycia 

Z zastrzeżeniem krajowych przepisów dotyczących marketingu: nasze uzasadnione interesy (opracowywanie produktów/usług, rozwój działalności) – o ile Nabywca nie zrezygnował z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej. 
Zgoda – o ile jest to wymagane przez krajowe przepisy dotyczące marketingu.  
 
Zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji zawiera sekcja 7 (Jakie są prawa Nabywcy dotyczące prywatności?).   

5.  Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących sieci płatniczych  

Przechowujemy dane dotyczące płatności i transakcji w celu zachowania zgodności z ustawowymi i branżowymi przepisami dotyczącymi płatności i kart płatniczych. Dzięki temu możemy realizować wnioski o obciążenia zwrotne, na przykład w przypadku zastrzeżeń dotyczących transakcji. 
 

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Dane związane z obsługą klienta  

Gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub w celu ułatwienia egzekwowania prawa. 
Nasze uzasadnione interesy związane z przestrzeganiem obowiązujących nas zasad i przepisów dotyczących sieci płatniczych. 

6. Zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym lub nieuprawnionym działaniom oraz ich wykrywanie i zwalczanie, a także dbanie o bezpieczeństwo usług 

Przeprowadzanie analiz w celu lepszego zrozumienia tych działań i opracowania odpowiednich środków zaradczych oraz przechowywanie danych osobowych związanych z oszustwami w celu zapobiegania ich ponownemu popełnianiu 
Kontrola ryzyka i dbanie o bezpieczeństwo naszych Usług 

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Informacje dotyczące urządzeń i użycia  

Gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub w celu ułatwienia egzekwowania prawa. 
Nasze uzasadnione interesy biznesowe – w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. 

7. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa 

Spełnianie wymagań prawnych, pomoc w egzekwowaniu prawa oraz egzekwowanie lub realizacja naszych praw (np. wymienionych w naszych warunkach i postanowieniach).  

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji 2 niniejszej Polityki: 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Nabywcy i Odbiorcy 
Treści przekazane przez Nabywcę 
Dane dotyczące płatności i transakcji 
Dane związane z obsługą klienta  
Informacje dotyczące urządzeń i użycia 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. 
Nasze uzasadnione interesy biznesowe – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych oraz pomocy w egzekwowaniu prawa (w odpowiednim zakresie).  


5.   UJAWNIANIE DANYCH NABYWCY 

Akceptantom lub Odbiorcom 

Dane są ujawniane w związku z realizacją zamówień dotyczących kart podarunkowych.  

Karty podarunkowe z oznaczeniami marki 

Nasze usługi obejmują często współpracę z Akceptantami i innymi podmiotami zewnętrznymi, polegającą na obsłudze ich ofert dotyczących kart podarunkowych, programów lojalnościowych i promocji. Zakup lub realizacja karty podarunkowej za pośrednictwem naszych usług są traktowane przez naszych partnerów jako część ścieżki zakupowej Nabywcy. W związku z tym udostępniamy dane osobowe Nabywcy Akceptantowi lub innej marce zewnętrznej, tak jakby to oni świadczyli usługi związane z kartami podarunkowymi. W takich przypadkach dane Nabywcy są udostępniane z różnych powodów, takich jak: 

 • informowanie o wynikach sprzedaży usług związanych z kartami podarunkowymi; 
 • rozwijanie relacji klienta z odpowiednim Akceptantem lub partnerem zewnętrznym; 
 • ułatwienie Akceptantowi lub partnerowi zewnętrznemu koordynacji uczestnictwa w programach lojalnościowych i promocjach; 
 • obsługa klienta i komunikacja marketingowa. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie o ochronie prywatności Akceptanta (lub innego podmiotu zewnętrznego).  

Naszym usługodawcom i partnerom 

Aby usprawnić obsługę i poprawić jakość naszych Usług, korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi w naszym imieniu (m.in. usługodawców). Podmioty te pomagają nam w różnych zadaniach, obejmujących m.in. obsługę klienta, operacje związane z bezpieczeństwem, usługi przechowywania danych, usługi techniczne i infrastrukturalne, usługi związane z obsługą platform i aplikacji, usługi przetwarzania płatności i realizacji zamówień, a także analizy i optymalizację usług.  

Na życzenie możemy udostępnić listę takich podmiotów zewnętrznych. 

Innym spółkom działającym w ramach naszej Grupy 

Możemy udostępniać dane osobowe Nabywcy podmiotom należącym do naszej Grupy, czyli naszym spółkom zależnym i powiązanym. Podmioty te pomagają nam w przetwarzaniu danych osobowych jako usługodawcy działający w naszym imieniu. Obejmuje to operacje związane z technicznym aspektem przetwarzania danych, takie jak hosting i przechowywanie danych osobowych, pomoc w zakresie obsługi klienta, marketingu, finansów i księgowości, szczegółowe analizy sposobu korzystania z naszych usług i zachowań użytkowników w celu poprawy działania usług, zabezpieczenie danych osobowych i systemów oraz zwalczanie spamu, nadużyć, oszustw, naruszeń i innych wykroczeń.   

Możemy również udostępniać dane innym podmiotom należącym do naszej Grupy w uzasadnionych celach biznesowych, takich jak audyt, analiza i skonsolidowana sprawozdawczość oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Na życzenie możemy udostępnić listę takich podmiotów w ramach naszej Grupy.  

Możemy również ujawnić dane Nabywcy podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach: 

 • Gdy zdecydujemy się na sprzedaż lub zakup jakiejkolwiek firmy lub aktywów – w takim przypadku możemy ujawnić zgromadzone dane osobowe stronie będącej potencjalnym sprzedawcą lub nabywcą w takiej transakcji. 
 • Gdy zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez podmiot zewnętrzny – w takim przypadku przechowywane przez nas dane osobowe zostaną przekazane jako część aktywów. 
 • Zgodnie z wymogami przepisów prawa, w ramach tych przepisów lub w celu zastosowania się do prawomocnych wniosków administracyjnych, wezwań, nakazów sądowych lub zobowiązań prawnych bądź w celu egzekwowania lub stosowania warunków i postanowień dotyczących naszych Usług albo innych umów, bądź też w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy SVS, naszych klientów albo innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w związku z wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im oraz kontrolą ryzyka. 

Za zgodą lub na życzenie Nabywcy 

Możemy poprosić Nabywcę o zgodę na udostępnienie jego danych osobowych podmiotom zewnętrznym. W każdym takim przypadku wyjaśnimy, dlaczego chcemy udostępnić te dane. 

Dane zanonimizowane 

Możemy również udostępniać dane w formie zagregowanej (zanonimizowane) w celu dostarczenia podmiotom zewnętrznym zbiorczych informacji o naszych użytkownikach. Takimi podmiotami mogą być np. spółki wchodzące w skład Grupy, firmy zajmujące się badaniami rynkowymi, reklamodawcy itp. 

6.   JAK FIRMA SVS WYSYŁA DANE POZA GRANICE KRAJU NABYWCY?  

Firma Stored Value Solutions UK Limited wchodzi w skład większego podmiotu nazywanego Grupą SVS. Siedziba Grupy SVS znajduje się w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej (prowincji Kanady), a nasi Akceptanci, dostawcy i podwykonawcy mogą mieć siedziby na całym świecie.  

W przypadku udostępnienia przez nas danych osobowych Nabywcy naszym Akceptantom, dostawcom lub podwykonawcom w sposób opisany w niniejszej Polityce dane te będą przetwarzane i przechowywane w krajach, w których mają oni swoje siedziby. Wysyłając dane osobowe Nabywcy poza granice jego kraju, stosujemy odpowiednie środki zabezpieczające. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych lub Komisję Europejską bądź inne odpowiednie środki umożliwiające przekazywanie danych osobowych z Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do innych krajów. 

Na przykład wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach naszych Usług będą bezpiecznie przechowywane przez naszego partnera przechowującego dane w chmurze z siedzibą w USA, który ma certyfikat Privacy Shield. Firma SVS będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych danych w Kanadzie, czyli kraju spełniającym wymogi adekwatności danych. 

Dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z prawem obowiązującym na obszarze prawnym, na którym są przechowywane lub przetwarzane, i mogą być udostępniane organom ścigania i bezpieczeństwa narodowego działającym na tym obszarze. 

Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez firmę SVS z usług dostawców i podwykonawców, należy skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej. 

7.   JAKIE SĄ PRAWA NABYWCY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?  

W pewnych okolicznościach, na przykład gdy Nabywca jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii lub EOG, może on skorzystać z następujących praw przysługujących mu (z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami) na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych: 

 • Nabywca może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia. 
 • Nabywca może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych bądź poprosić nas o ograniczenie przetwarzania lub możliwość przeniesienia tych danych. 
 • Jeśli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane osobowe Nabywcy za jego zgodą, to w każdej chwili może on wycofać tę zgodę. Może się to wiązać z ograniczeniem lub odmową dostępu do pewnych usług. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych Nabywcy na podstawie zgodnego z prawem uzasadnienia innego niż zgoda. 
 • Nabywca ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym organem ochrony danych. 

Nabywca może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.  

Na wszystkie prośby otrzymane od użytkowników odpowiadamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zanim odpowiemy na te prośby, możemy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości.  

 

8.   KLIENCI Z EUROPY 

Administratorem danych jest podmiot SVS Online Inc, zarejestrowany pod adresem B1 – 788 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B 2M1 Kanada. 

Z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności można się skontaktować pod adresem e-mail privacy@SVS.com. 

Informacje pozyskane od Nabywcy, w tym dane osobowe, będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i przechowywane w tych krajach. Mogą one być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub podwykonawców. Personel ten może m.in. zajmować się realizacją zamówień, przetwarzaniem danych dotyczących płatności oraz świadczeniem usług wsparcia. Podając swoje dane osobowe, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że będą one przekazywane, przechowywane i przetwarzane poza EOG w zakresie wymaganym do świadczenia przez nas Usług. Podejmiemy kroki w uzasadniony sposób niezbędne do zapewnienia bezpiecznego traktowania danych Nabywcy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Więcej informacji zawiera sekcja 6 (Jak firma SVS wysyła dane poza granice kraju Nabywcy?).  

9.   KLIENCI Z KALIFORNII 

Firma SVS nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych. Zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów obowiązującą w stanie Kalifornia (California Consumer Protection Act) w pewnych okolicznościach kalifornijscy konsumenci mają prawo zażądać od firmy SVS ujawnienia lub usunięcia konkretnych danych osobowych. 

Nabywca będący konsumentem z Kalifornii może złożyć wniosek o udostępnienie lub usunięcie tych danych, wysyłając e-mail na adres privacy@SVS.com. Jeśli będzie to wymagane, firma SVS rozpatrzy wniosek w terminie określonym w Ustawie o ochronie konsumentów obowiązującej w stanie Kalifornia, stosując procedurę opisaną w tej ustawie. 

10.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY W ZAKRESIE OCHRONY PRYWATNOŚCI 

W przypadku gdy Nabywca otrzymał od nas (lub wybrał samodzielnie) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszych Usług, ponosi on odpowiedzialność za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła. Z zastrzeżeniem naszej odpowiedzialności jako administratora danych to Nabywca jest ostatecznie odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła i/lub wszelkich danych osobowych będących w jego posiadaniu. Należy zawsze wykazywać się ostrożnością i odpowiedzialnością w stosunku do swoich danych osobowych. 

11.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH NABYWCY JEST DLA NAS WAŻNE 

Firma SVS podejmuje komercyjnie uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Oto stosowane przez nas środki ochrony danych: 

 • zabezpieczenia w obiektach; 
 • ograniczenia dostępu do danych osobowych; 
 • technologie ochronne, takie jak oprogramowanie zabezpieczające i zapory sieciowe, które zapobiegają włamaniom i nieupoważnionemu dostępowi do komputerów; 
 • wewnętrzne zasady dotyczące haseł i bezpieczeństwa. 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga od nas ujawnienia danych osobowych, będziemy stosować ustalenia umowne w celu ochrony danych ujawnianych podmiotom zewnętrznym. 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo dokładania wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Nabywcy, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych podczas przesyłania ich do naszych Usług lub witryn internetowych i serwisów korzystających z naszych Usług. Po otrzymaniu danych od Nabywcy stosujemy restrykcyjne procedury i środki bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi. 

12.   REZYGNACJA 

Nabywca może zrezygnować z otrzymywania od nas określonych informacji oraz materiałów marketingowych lub promocyjnych. W tym celu należy skorzystać z funkcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w wiadomości lub skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej. 

13.   JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe przekazane przez Nabywcę będziemy przechowywać maksymalnie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których gromadzimy te dane. Chodzi m.in. o spełnienie wymogów prawnych, księgowych i sprawozdawczych.  Przechowywane dane osobowe służą nam też do następujących celów: 

 • Odpowiadanie na pytania i skargi związane z zamówieniami. Na przykład przechowujemy dane dotyczące płatności, aby ułatwić rozstrzyganie sporów dotyczących transakcji kartami płatniczymi oraz rozpatrywanie wniosków o obciążenia zwrotne (dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji 4). 
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących księgowości i sprawozdawczości lub innych przepisów prawa. 

Aby określić odpowiednią długość okresu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poufność tych danych, potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody przez ich nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, ewentualną możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne. 

Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania różnych rodzajów danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@SVS.com.   

14.   LINKI DO WITRYN 

Nasze Usługi mogą czasem zawierać linki do i z witryn oraz usług internetowych innych podmiotów. W przypadku skorzystania z linku do dowolnej z tych witryn i usług internetowych należy pamiętać, że mogą one mieć własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych polityk. Zalecamy zapoznanie się z treścią tych dokumentów przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych innym witrynom i usługom internetowym. 

15.   ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas w przyszłości w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie oraz – w stosownych przypadkach – przekazywane pocztą e-mail. Data wejścia w życie zmian w niniejszej Polityce zostanie podana powyżej. Dzięki temu będzie można na bieżąco śledzić nasze zasady i praktyki związane z ochroną prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji i zmian w naszej Polityce prywatności. 

16.   KONTAKT 

Prosimy o zgłaszanie pytań, komentarzy i próśb dotyczących niniejszej Polityki prywatności do naszego specjalisty ds. ochrony prywatności pod adresem privacy@SVS.com.