Privacybeleid van Stored Value Solutions UK Limited

Deze versie is sinds 9 juni 2022 van kracht.

Stored Value Solutions UK Limited (“SVS”, “wij”, of “ons”) zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij werken samen met handelaars en andere partners om in hun naam cadeaukaarten te verkopen en te verdelen en om hun loyaliteitsprogramma’s en promoties te ondersteunen. Wanneer u via onze dienst cadeaukaarten koopt of inwisselt, gaat u een overeenkomst met ons aan met betrekking tot die aankoop.

Dit beleid beschrijft de basis waarop SVS persoonlijke informatie zal gebruiken en openbaar maken die u aan ons verstrekt, of die wij van u verzamelen, als gebruiker van onze diensten en onze website (gezamenlijk onze “Diensten”).

Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de manier waarop wij ermee omgaan te begrijpen.

Dit beleid heeft betrekking op de volgende gebieden:

 1. HOE WERKT SVS?
 2. DE INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. COOKIES
 4. WAAROM VERWERKT SVS MIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN VAN SVS OM DIT TE DOEN?
 5. BEKENDMAKING VAN UW INFORMATIE
 6. HOE SVS VERSTUURT SVS INFORMATIE BUITEN MIJN LAND?
 7. WAT ZIJN MIJN PRIVACYRECHTEN?
 8. EUROPESE BEZOEKERS
 9. BEZOEKERS UIT CALIFORNIE
 10. UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRIVACY
 11. DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS BELANGRIJK VOOR ONS
 12. AFMELDEN
 13. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
 14. GELINKTE SITES
 15. VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
 16. CONTACT

1.   Hoe werkt SVS?

Met onze Dienst kunnen gebruikers zoals u bestellingen plaatsen voor cadeaubonnen van handelaren, bedrijven en organisaties waarmee wij zaken doen (“Handelaren”) voor levering aan uzelf, andere personen of entiteiten (“Ontvangers”).

Onze Diensten kunnen worden opgenomen op de websites, mobiele apps en social media sites van onze Handelaars. Deze worden aangedreven door Buyatab, een aan SVS gelieerd bedrijf . Wanneer u onze Diensten op die sites gebruikt, worden uw persoonsgegevens ook verzameld door de Handelaars die verantwoordelijk zijn voor die site en die zij vervolgens voor hun onafhankelijke doeleinden kunnen gebruiken. In dit geval is de Handelaar verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke informatie als onafhankelijke gegevensbeheerder. Hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun eigen privacybeleid dat voor u beschikbaar is op de site van de Handelaar. Zie sectie 5 (Openbaarmaking van uw informatie) voor meer informatie.

Dit beleid blijft van toepassing op onze behandeling van uw persoonlijke gegevens.

2.   De informatie die wij over u verzamelen

Informatie die u ons geeft

U geeft ons bepaalde informatie wanneer u onze Diensten gebruikt, of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins.  Om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen volgens de overeenkomst die u bent aangegaan bij de aankoop van onze Diensten, of om ons in staat te stellen aan de wet te voldoen, is bepaalde informatie een vereiste, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Dit omvat:

 • Uw naam en contactgegevens: u verstrekt ons enkele basisgegevens die nodig zijn voor het functioneren van de Dienst, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • De naam en contactgegevens van de ontvanger: Als u een Cadeaukaart koopt namens iemand anders, vragen wij u om hun naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Uw content: zoals persoonlijke boodschap(pen); foto(‘s), afbeeldingen, of enige andere content die u verkiest te verstrekken bij het voltooien van uw aankoop.
 • Betalings-/transactiegegevens: Wanneer u een aankoop voltooit, verstrekt u ons of onze betalingsdienstaanbieder informatie, zoals de transactiegegevens van uw bestelling en de betalingsmethode en informatie die u bij de aankoop verstrekt, zoals uw debet- of creditcardnummer en andere toepasselijke financiële informatie.
 • Klantenservice: Als u contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen we de informatie die u ons tijdens de interactie geeft. Soms monitoren of registreren wij deze interacties voor trainingsdoeleinden en om een hoge kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Voordat u persoonlijke informatie over een ander verstrekt, moet u nagaan of u daartoe bevoegd bent of dat u dat niet mag, bijvoorbeeld door beperkingen in uw land om informatie over minderjarigen of kwetsbare personen te verstrekken.

Informatie die we van anderen ontvangen

Naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ontvangen wij informatie over u van anderen, waaronder:

 • Onze klanten: kunnen ervoor kiezen ons informatie over u te verstrekken, wanneer u de beoogde ontvanger bent van de gekochte Cadeaukaart. In dat geval ontvangen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Onze Handelaren: wij ontvangen niet routinematig informatie over u van Handelaren wanneer u onze Diensten gebruikt. Wij ontvangen persoonlijke informatie:
  • rechtstreeks van u wanneer onze Diensten zijn opgenomen op de websites, mobiele apps en sociale mediasites van onze Handelaren. Zie hoofdstuk 1 (Hoe werkt SVS) voor aanvullende informatie;
  • van Handelaren die onze cadeaukaartdiensten en -systemen gebruiken in verband met hun promoties of wedstrijden. Wanneer in deze omstandigheden een bestelling namens u wordt geplaatst of aan u beschikbaar wordt gesteld, ontvangen wij uw naam en contactgegevens zoals hierboven vermeld, voor distributiedoeleinden.
 • Informatie die wij ontvangen van andere bronnen: Wij kunnen ook informatie over u ontvangen als u internetsites of diensten gebruikt of bezoekt die gebruik maken van onze Diensten. Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal handelaren en derden (“Kanaalpartners”), om onze geschenkkaarten beschikbaar te stellen voor aankoop of in ruil voor loyaliteitspunten. Wanneer u interactie heeft met deze producten of diensten om een Cadeaukaart te kopen, ontvangen wij uw naam en contactgegevens, inhoud, betalings- en transactiegegevens en interacties met de klantenservice.

Informatie verzameld wanneer u onze diensten gebruikt

 • Apparaatinformatie: we verzamelen informatie van en over het apparaat/de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, waaronder:

hardware- en software-informatie, zoals IP-adres, apparaattype en -identiteit, aanmeldingsinformatie, browsertype, -versie en -taal, tijdzone-instelling, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform; en identificatoren die verband houden met cookies of andere technologieën die uw apparaat of browser op unieke wijze kunnen identificeren (bv. IMEI/UDID en MAC-adres);

 •  Gebruiksinformatie: wij verzamelen informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL (Uniform Resource Locators) clickstream naar, via en vanaf onze Diensten (inclusief datum en tijd); producten die u hebt bekeken of gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s; informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren; en elk telefoonnummer of e-mailadres dat is gebruikt om contact op te nemen met onze klantenservicespecialisten.

3.   COOKIES

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijv. webbakens, pixels) om u en/of uw apparaat(ken) te herkennen, en kunnen anderen toestaan deze te gebruiken. Wij gebruiken deze technologieën alleen om basisinformatie op te slaan en nooit om een wachtwoord of creditcardinformatie op te slaan.

Sommige van deze cookies zijn essentieel voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld door u in staat te stellen het afrekenproces te voltooien of fraude te voorkomen. Andere zijn functioneel/prestatiegerelateerd (om de werking van onze website te verbeteren) of analytisch van aard, zodat we beter begrijpen hoe u onze diensten gebruikt.

Meer informatie over de afzonderlijke cookies die wij gebruiken, de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken en hoe u het gebruik ervan beter kunt controleren, vindt u in onze Cookie Notice.

U kunt uw browser zo instellen dat deze alle specifieke cookies accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie op uw apparaat wordt aangeboden, of u kunt zich afmelden voor Google Analytics door de opt-out browser add-on van Google te installeren. U kunt cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen verwijderen, maar als u voorkomt dat wij cookies op uw apparaat plaatsen, of als u vervolgens een cookie verwijdert, is het mogelijk dat u onze Diensten niet effectief kunt gebruiken.

4.   Waarom verwerkt SVS mijn persoonlijke gegevens en wat zijn de wettelijke grondslagen van SVS om dit te doen?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als wij een goede reden hebben om ze te verwerken en de wet ons dat toestaat. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken zal dit meestal zijn:

 • Om onze dienst te verlenen/ons contract uit te voeren

De belangrijkste reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken is de uitvoering van het contract dat u met ons hebt, namelijk de levering van cadeaukaartdiensten.

 • Legitieme belangen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer wij daar legitieme belangen bij hebben. Bijvoorbeeld: (i.) om te voldoen aan niet-wettelijke betalingsnetwerk- en chargebackregels; (ii.) om het gedrag van gebruikers te analyseren om onze inhoud en diensten te verbeteren; (iii.) en voor administratieve, fraudedetectie- en andere wettelijke doeleinden.

 • Wettelijke verplichting

In sommige gevallen kunnen toepasselijke wetten ons verplichten om bepaalde informatie over u te verwerken.

 • Toestemming

Wij kunnen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens om bepaalde specifieke redenen te gebruiken, of als u een niet-EER of Britse gebruiker bent, kunnen wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer u ervoor kiest onze diensten te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op het adres aan het einde van dit beleid.

De onderstaande tabel vermeldt alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, op welke rechtsgrondslagen wij ons daarbij baseren en, indien van toepassing, wat de legitieme zakelijke belangen zijn. Er kan meer dan één rechtsgrondslag zijn, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via privacy@SVS.com als u wilt weten op welke specifieke rechtsgrondslag wij ons baseren als er meer dan één in de onderstaande tabel staat.

Waarvoor gebruiken we uw informatie?

Welke informatie we eigenlijk gebruiken

De reden waarom we uw informatie gebruiken

1. Om de dienst te verlenen

Dit omvat:

·       Verwerking en uitvoering van de bestelling;

·       Klantenondersteuning;

·       Met u communiceren over onze diensten, inclusief over betalingen en orderbeheer

·       U informeren over wijzigingen in het beleid of de voorwaarden

om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze Diensten.

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:

·       De naam en contactgegevens van u en de ontvanger

·       Uw content

·       Betalings- en transactiegegevens

·       Informatie over de klantenservice

·       Apparaat- en gebruiksinformatie

·       Om onze dienst te verlenen/ons contract met de klant uit te voeren;

·       Legitieme zakelijke belangen - om door u gevraagde diensten te leveren (of voor ontvangers die ten behoeve van u zijn aangevraagd), om met u te communiceren, om onze administratie bij te houden;


·       Voor niet-Britse en EER-gebruikers, uw toestemming bij de keuze voor het gebruik van onze dienst, indien vereist of beschikbaar onder de toepasselijke wetgeving.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie rubriek 8 (Wat zijn mijn privacyrechten) voor meer informatie. 

2. Om informatie te delen met onze Handelaar en externe partners

Wanneer cadeaukaarten van de handelaar of van derden worden gekocht of via onze Diensten aan u beschikbaar worden gesteld, delen wij uw persoonsgegevens met die partij. Dit is omdat onze dienst wordt beschouwd als een voortzetting van uw klantreis met hen - in het bijzonder hun klantenbinding, cadeaubonnen en promotionele aanbiedingen.


De informatie wordt gedeeld met:

·       verslag over de prestaties van de cadeaukaartdiensten;

·       uw klantrelatie met de betrokken Handelaar of derde partner te vergemakkelijken;

·       om de Handelaar of derde partij te helpen met de coördinatie van of uw lidmaatschap van hun loyaliteitsprogramma's en promoties;

·       voor klantenservice en marketingcommunicatie.


Zie sectie 5 (Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor meer informatie)

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:

·       De naam en contactgegevens van u en de ontvanger

·       Uw inhoud

·       Betalings- en transactiegegevens

·       Informatie over de klantenservice

Apparaat- en gebruiksinformatie

·       Om onze dienst te verlenen/ons contract met de klant uit te voeren;

·       Legitieme zakelijke belangen om informatie te delen met onze Handelaar of derde partners, in verband met onze levering en distributie van hun merkgeschenkkaarten.

·       Voor niet-Britse en EER-gebruikers, uw toestemming bij de keuze voor het gebruik van onze dienst, indien vereist of beschikbaar onder de toepasselijke wetgeving.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie rubriek 8 (Wat zijn mijn privacyrechten) voor meer informatie. 

3. Om onze diensten te verbeteren

·       Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Diensten op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd

·       Om onze diensten en inhoud te beheren en te verbeteren (we kunnen bijvoorbeeld besluiten de look and feel te veranderen of zelfs een bepaalde functie ingrijpend te wijzigen op basis van het gedrag van gebruikers) en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden

·       Nieuwe functies en diensten ontwikkelen

Voor klantenservice en marketingcommunicatie.

Zie sectie 5 (Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens voor meer informatie)

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:

·       Apparaat- en gebruiksinformatie

·       Feedback in uw communicatie met ons

·       Toestemming voor het gebruik van zuiver functionele of analytische cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruikerservaring en onze Diensten te verbeteren.

·       Voor niet van cookies afgeleide informatie onze legitieme belangen om uw gebruikerservaring en onze Diensten te verbeteren.


U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie rubriek 7 (Wat zijn mijn privacyrechten) voor meer informatie. 

Meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om onze diensten te verbeteren, en hoe u het gebruik ervan kunt controleren, vindt u in onze Cookie Notice.

4. Om te voldoen aan de regels en voorschriften voor betalingsnetwerken

·       Wij bewaren betalings- en transactiegegevens om te voldoen aan de wettelijke en industriële betalings- en creditcardregels. Hierdoor kunnen wij verzoeken om terugboeking afhandelen, bijvoorbeeld als u een transactie betwist.

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:

·       De naam en contactgegevens van u en de ontvanger

·       Betalings- en transactiegegevens

·       Informatie over de klantenservice

·       Indien vereist door de toepasselijke wetgeving en indien nodig om de naleving van de wetgeving te waarborgen of om bijstand te verlenen aan de rechtshandhaving; of

Onze legitieme belangen om te voldoen aan de regels voor betalingsnetwerken waaraan wij onderworpen zijn.

5.Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden; en om onze diensten veilig te houden

·       analyses uitvoeren om deze activiteiten beter te begrijpen en tegenmaatregelen te ontwerpen, en persoonlijke informatie in verband met frauduleuze activiteiten bewaren om herhaling te voorkomen

voor risicobeheersing en om onze diensten veilig en beveiligd te houden

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:


·       De naam en contactge-gevens van u en de ontvanger

·       Betalings- en transactie-gegevens

Apparaat- en gebruiks-informatie

·       Indien vereist door de toepasselijke wetgeving en indien nodig om de naleving van de wet te waarborgen of om bijstand te verlenen aan de rechtshandhaving; of

Onze legitieme zakelijke belangen om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen in overeenstemming met de beste praktijken in de sector.

6. Om de naleving van de wetgeving te waarborgen

Om te voldoen aan wettelijke vereisten, bijstand te verlenen bij wetshandhaving en onze rechten af te dwingen of uit te oefenen, bijvoorbeeld onze algemene voorwaarden.

Zoals meer in het bijzonder beschreven in paragraaf 2 van dit Privacybeleid:

·       De naam en contactgegevens van u en de ontvanger

·       Uw inhoud

·       Betalings- en transactiegegevens

·       Informatie over de klantenservice

Apparaat- en gebruiksinformatie

·       De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;

Onze legitieme zakelijke belangen om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of indien nodig om de rechtshandhaving bij te staan.

5.   HET DELEN VAN UW INFORMATIE

Met handelaren en ontvangers

waarop de Cadeaukaart betrekking heeft om uw bestelling uit te voeren.

Merkgeschenkkaarten

Bij onze diensten werken wij vaak samen met handelaren en andere derden om hun cadeaukaarten, loyaliteitsprogramma’s en promotieaanbiedingen te ondersteunen. Wanneer u via onze diensten een merkcadeaubon koopt of inwisselt, zien onze partners dit als een voortzetting van uw klantentraject bij hen. Als zodanig zullen wij uw persoonlijke informatie delen met de Handelaar of een ander derde merk in kwestie, alsof zij de partij zijn die de cadeaukaartdiensten levert. In deze gevallen worden uw gegevens om verschillende redenen gedeeld, waaronder:

 • om te rapporteren over de prestaties van onze cadeaukaartdiensten;
 • als onderdeel van uw klantrelatie met de betreffende Handelaar of derde partner;
 • om de Handelaar of derde partij te helpen met de coördinatie van of uw lidmaatschap van hun loyaliteitsprogramma’s en promoties;
 • voor klantenservice en marketingcommunicatie.

Zie de privacyverklaring van de Handelaar (of andere derde partij) voor aanvullende informatie.

Met onze dienstverleners en partners

Wij maken gebruik van derden, als dienstverleners namens ons, om ons te helpen onze diensten te exploiteren en te verbeteren. Deze derden helpen ons met verschillende taken, waaronder klantenservice, beveiligingswerkzaamheden, gegevensopslag, technische, infrastructuur-, platform- of toepassingsdiensten, betalingsverwerking of orderverwerking, analyse en serviceoptimalisatie.

Met andere bedrijven van onze Groep

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met leden van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen en aanverwante bedrijven. Wij doen dit zodat zij ons kunnen bijstaan bij de verwerking van uw persoonsgegevens, als dienstverleners namens ons. Dit omvat technische verwerkingsactiviteiten, zoals hosting en onderhoud van persoonsgegevens, klantenservice, marketing, financiële en boekhoudkundige bijstand, een beter begrip van het gebruik van onze dienst en het gedrag van gebruikers om onze dienst te verbeteren, beveiliging van onze persoonsgegevens en systemen en bestrijding van spam, misbruik, fraude, inbreuk en andere overtredingen.

Wij kunnen ook informatie delen met onze andere groepsentiteiten voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals audit, analyse en geconsolideerde rapportage, alsmede naleving van de toepasselijke wetgeving. Een lijst van deze groepsentiteiten is op verzoek verkrijgbaar.

Wij kunnen uw informatie ook aan derden verstrekken in de volgende omstandigheden:

 • In het geval dat wij besluiten een bedrijf of activa te verkopen of te kopen, in welk geval wij uw persoonlijke informatie kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • Indien vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de opgeslagen persoonsgegevens tot de overgedragen activa zullen behoren.
 • Zoals vereist of toegestaan door de wet of om te voldoen aan legitieme overheidsverzoeken, dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of wettelijke verplichtingen; of om de voorwaarden van onze Diensten of andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van SVS, onze klanten of andere partijen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor het opsporen en voorkomen van fraude en risicobeheersing.

Met uw toestemming of op uw verzoek

Wij kunnen uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie met derden te delen. In dat geval zullen we duidelijk maken waarom we de informatie willen delen.

Geanonimiseerde informatie

Wij kunnen ook geaggregeerde (geanonimiseerde) informatie verstrekken aan derden om hen te voorzien van informatie op geaggregeerd niveau over onze gebruikers, bijvoorbeeld wij kunnen dergelijke gegevens delen met andere groepsmaatschappijen en met marktonderzoekers, adverteerders of andere derden.

6.   Hoe verstuurt SVS informatie buiten mijn land

Stored Value Solutions UK Limited maakt deel uit van de bredere SVS Groep. De SVS Groep is gevestigd in Vancouver, British Columbia, Canada en onze handelaren, leveranciers en onderaannemers kunnen wereldwijd gevestigd zijn.

In het geval dat wij uw persoonlijke informatie delen met onze Handelaars, leveranciers of onderaannemers zoals beschreven in dit beleid, wordt uw informatie verwerkt en opgeslagen in het land waar zij gevestigd zijn. Wanneer wij uw persoonlijke informatie buiten uw land verzenden, hebben wij adequate waarborgen die ons in staat stellen dit te doen. Dit omvat standaardcontractbepalingen van de EU die zijn goedgekeurd door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten of de Europese Commissie of andere geschikte waarborgen om de overdracht van persoonsgegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar andere landen toe te staan.

Bij wijze van voorbeeld: alle persoonlijke informatie die in het kader van de diensten wordt verwerkt, wordt veilig bewaard door onze in de VS gevestigde cloud-opslagprovider, en toegankelijk gemaakt door SVS in Canada, een land dat voldoet aan de vereisten inzake gegevenstoereikendheid.

Persoonsgegevens kunnen het voorwerp zijn van wettige verzoeken om toegang door rechtshandhavingsinstanties in de rechtsgebieden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Voor informatie over het gebruik van leveranciers en onderaannemers door SVS kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

7.   Wat zijn mijn privacyrechten?

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u in het Verenigd Koninkrijk of de EER woont, kunt u de rechten waarover u beschikt (met enkele uitzonderingen en beperkingen) de volgende rechten uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan betekenen dat uw toegang tot bepaalde diensten wordt beperkt of geweigerd. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wij beantwoorden alle verzoeken die wij van gebruikers ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen u vragen om een identiteitsbewijs voordat wij op bovenstaande verzoeken kunnen antwoorden.

8.   EUROPESE BEZOEKERS

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SVS Online Inc., B1 – 788 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B 2M1 Canada.

Onze Privacy Officer is per e-mail te bereiken op privacy@SVS.com.

De gegevens die wij van u verzamelen, waaronder uw persoonsgegevens, worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“). De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers of onderaannemers werkt. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u dat uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten de EER, zoals vereist om u de Diensten te leveren. Wij zullen redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Zie voor meer informatie sectie 6 (Hoe verstuurt SVS informatie buiten mijn land?).

9.   BEZOEKERS UIT CALIFORNIË

SVS verkoopt of deelt geen persoonlijke informatie met derden voor hun marketingdoeleinden. Op grond van de California Consumer Protection Act hebben Californische consumenten onder bepaalde omstandigheden het recht om SVS te verzoeken de specifieke persoonsgegevens die SVS over die consument heeft verzameld openbaar te maken of te verwijderen.

Als u een Californische consument bent, kunt u een verzoek om deze informatie of om verwijdering van deze informatie indienen per e-mail op privacy@SVS.com. Indien dit vereist is, zal SVS op uw verzoek reageren op de wijze en binnen de termijn die is bepaald in de California Consumer Protection Act.

10.   UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRIVACY

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Diensten, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. Behoudens onze verantwoordelijkheid als gegevensbeheerder, bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en/of alle persoonlijke informatie in uw bezit. Wees altijd voorzichtig en verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

11.   DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS BELANGRIJK VOOR ONS

SVS onderneemt commercieel redelijke stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig wordt bewaard tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking. Onder de stappen die we nemen om uw informatie te beschermen zijn:

 • beveiliging van gebouwen;
 • beperkte toegang tot persoonsgegevens;
 • het inzetten van technologische beveiligingen zoals beveiligingssoftware en firewalls om hacken of ongeoorloofde computertoegang te voorkomen; en
 • intern wachtwoord- en beveiligingsbeleid.

Behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke informatie vrij te geven, zullen wij contractuele regelingen gebruiken om persoonlijke informatie die aan derden wordt vrijgegeven, te beschermen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht naar onze diensten, of de internetsites & diensten die onze diensten gebruiken, niet garanderen. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

12.   afmelden

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van bepaalde informatie en marketing- of promotiemateriaal van ons. U kunt dit doen door gebruik te maken van het afmeldingsmechanisme in het bericht of door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

13.   HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.  Wij bewaren uw persoonsgegevens ook als dat nodig is om:

 • te reageren op vragen of klachten in verband met een bestelling. Wij bewaren bijvoorbeeld betalingsinformatie om verkoopgeschillen met creditcards en terugboekingsverzoeken te vergemakkelijken (zie deel 4 voor aanvullende informatie); of
 • voldoen aan de regels inzake boekhouding, verslaglegging of enige andere wet.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens kunt u opvragen door contact met ons op te nemen via privacy@buyatab.com.

14.   GELINKTE SITES

Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van de internetsites & diensten van andere partijen. Als u een link naar een van deze internetsites & diensten volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze partijen hun eigen privacybeleid kunnen hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie verstrekt aan andere internetsites en -diensten.

15.   VERANDERINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. De ingangsdatum van wijzigingen in dit beleid wordt hierboven vermeld, zodat u volledig op de hoogte bent van ons Privacybeleid en onze praktijken. Kom regelmatig terug om eventuele updates of wijzigingen in ons Privacybeleid te zien.

16.   CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan onze Privacy Officer op privacy@storedvalue.com.