Stored Value Solutions UK Limited Integritetspolicy

Denna version gäller från [June ____, 2022].

Stored Value Solutions UK Limited (“SVS”, “vi” eller “oss”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vi samarbetar med handlare och andra partner för att sälja och distribuera presentkort för deras räkning och stödja deras lojalitetsprogram och kampanjer. När du köper eller löser in presentkort genom vår tjänst (Buyatab) ingår du ett avtal med oss angående det köpet.

Denna policy redovisar på vilka grunder SVS använder och lämnar ut personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig som användare av våra tjänster och vår webbplats (tillsammans våra “Tjänster”).

Läs noga igenom nedanstående för att sätta dig in i vår syn och vår praxis angående personuppgifter och hur vi behandlar dem.

Denna policy täcker följande områden:

 1. Hur fungerar SVS?
 2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 3. COOKIES
 4. VARFÖR BEHANDLAR SVS MINA PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR SVS FÖR ATT GÖRA DET?
 5. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
 6. Hur skickar SVS uppgifter utanför mitt land?
 7. Mina integritetsrättigheter
 8. BESÖKARE FRÅN EUROPA
 9. BESÖKARE FRÅN KALIFORNIEN
 10. DITT INTEGRITETSANSVAR
 11. DINA PERSONUPPGIFTERS SÄKERHET ÄR VIKTIG FÖR OSS
 12. AVREGISTRERING
 13. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 14. LÄNKADE WEBBPLATSER
 15. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
 16. KONTAKT

1.              Hur fungerar SVS?

Vår tjänst gör det möjligt för dig att beställa presentkort från handlare, företag och organisationer som vi gör affärer med (“Handlare”) för leverans till dig själv, andra personer eller enheter (“Mottagare”).

Våra tjänster kan vara inbäddade i våra handlares webbplatser, mobilappar och sociala medier. De drivs av vårt dotterbolag Buyatab. När du använder våra tjänster på dessa webbplatser samlas dina personuppgifter även in av de handlare som ansvarar för webbplatserna, och som de sedan kan använda för sina egna ändamål. Där så är fallet ansvarar handlaren för sin behandling av dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvarig. Handlarens insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter styrs av handlarens egen integritetspolicy som är tillgänglig på handlarens webbplats. Se avsnitt 5 (Utlämnande av uppgifter) för mer information.

Denna policy fortsätter att gälla för vår hantering av dina personuppgifter.

2.              UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Uppgifter du lämnar till oss

Du ger oss vissa uppgifter när du använder våra tjänster eller när du kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt det avtal du ingår när du köper våra tjänster eller för att vi ska kunna följa lagstiftningen behöver vi vissa uppgifter enligt nedanstående.

Dessa inkluderar:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter: du ger oss viss grundläggande information som är nödvändig för att tjänsten ska fungera, såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Mottagarens namn och kontaktuppgifter: om du köper ett presentkort för någon annans räkning ber vi dig ange personens namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt innehåll: exempelvis personliga meddelanden, fotografier, bilder eller annat innehåll som du väljer att tillhandahålla när du slutför ditt köp.
 • Betalnings-/transaktionsuppgifter: när du slutför ett köp lämnar du information till oss eller vår betaltjänstleverantör, såsom detaljer om beställningen och betalningsmetoden samt uppgifter du lämnar vid betalningen såsom ditt bank- eller kreditkortsnummer och eventuellt annan ekonomisk information.
 • Kundtjänst: när du kontaktar vårt kundtjänstteam samlar vi in de uppgifter du lämnar till oss under kommunikationen. Ibland övervakar eller registrerar vi denna kommunikation i utbildningssyfte och för att säkerställa hög servicekvalitet.

Innan du skickar in personuppgifter om andra ska du fundera på om du är behörig att göra det, eller om du är förhindrad till exempel av restriktioner i ditt land vad gäller utlämnande av uppgifter om minderåriga eller utsatta personer.

Uppgifter vi får från andra

Utöver uppgifter som du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

 • Våra kunder: kunder kan välja att ge oss information om dig när du är den avsedda mottagaren av presentkortet de köper. Om så är fallet får vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Våra handlare: vi får inte rutinmässigt information om dig från handlare när du använder våra tjänster. Vi får personuppgifter:
  • direkt från dig när våra tjänster är inbäddade på webbplatser, mobilappar och sociala medier som tillhör våra handlare. Se avsnitt 1 (Hur fungerar SVS) för ytterligare information;
  • från handlare som använder våra presentkortstjänster och system i anslutning till sina kampanjer eller tävlingar. När en beställning görs för din räkning eller görs tillgänglig för dig i dessa fall får vi ditt namn och kontaktuppgifter enligt ovan för distributionsändamål.
 • Uppgifter vi får från andra källor: Vi kan också få information om dig om du använder eller besöker någon webbplats eller internettjänst som använder våra tjänster. Vi samarbetar till exempel med ett antal handlare och tredje parter (“Kanalpartner”) för att göra våra presentkort tillgängliga för köp eller byte mot lojalitetspoäng. När du interagerar med dessa produkter eller tjänster för att köpa ett presentkort får vi ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter, innehåll, betalnings- och transaktionsdetaljer och kommunikation med kundtjänst.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

 • Enhetsinformation: vi samlar in uppgifter från och om den enhet eller de enheter du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive:

hård- och mjukvaruinformation som IP-adress, enhetstyp och identitet, inloggningsinformation, webbläsartyp, version och språk, tidszonsinställning, typ och version av webbläsartillägg, operativsystem och plattform; samt identifierare som cookies eller annan teknik som specifikt kan identifiera din enhet eller webbläsare (t.ex. IMEI/UDID och MAC-adress); 

 • Användningsinformation: vi samlar in information om ditt besök inklusive fullständig URL-klickström till, genom och från våra tjänster (inklusive datum och tid); produkter du har tittat på eller sökt efter; sidans svarstider, nedladdningsfel och längden på besök på vissa sidor; information om sidinteraktion (såsom bläddring, klick och muspekning) och metoder som används för att navigera bort från sidan; och eventuella telefonnummer eller e-postadresser som används för att kontakta våra kundtjänstspecialister.

3.              COOKIES

Vi använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande tekniker (exempelvis webbsignaler, pixlar) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er). Vi använder dessa tekniker enbart för att lagra grundläggande information och aldrig för att lagra lösenord eller kreditkortsinformation.

Vissa av dessa cookies är nödvändiga för vår tjänst, till exempel för att du ska kunna slutföra din betalning eller för att förhindra bedrägerier. Andra är funktions- eller prestandarelaterade (för att förbättra driften av vår webbplats) eller av analyserande karaktär för att vi bättre ska förstå hur du använder våra tjänster.

Du hittar mer information om cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dem och hur du bättre kan kontrollera deras användning i vår cookiepolicy.

Du kan ställa in din webbläsare att acceptera eller avvisa alla specifika cookies. Du kan också ställa in din webbläsare att varna dig varje gång en cookie presenteras för din enhet eller välja bort Google Analytics genom att installera tillägget Google Analytics Opt-out. Du kan radera cookies som har lagrats på din enhet, men om du hindrar oss från att placera cookies på din enhet eller tar bort en cookie kan det leda till att du inte kan använda våra tjänster effektivt.

4.              VARFÖR BEHANDLAR SVS MINA PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR SVS FÖR ATT GÖRA DET?

Vi använder bara dina personuppgifter om vi har en giltig anledning och lagen tillåter oss att göra det. När vi behandlar dina personuppgifter är det vanligtvis:

 • För att tillhandahålla vår tjänst/fullfölja vårt avtal

Det främsta skälet till att vi behandlar dina personuppgifter är att fullfölja det avtal du har med oss, det vill säga tillhandahålla presentkortstjänster.

 • Berättigat intresse

Vi kan använda dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse att göra det. Till exempel: (i.) för att iaktta icke-lagstadgade regler för betalningsnätverk och återkreditering; (ii.) för att analysera användarbeteenden för att förbättra vårt innehåll och våra tjänster; (iii.) för administration, bedrägerispårning och andra juridiska ändamål.

 • Skyldighet enligt lag

I vissa fall kan lagstiftningen kräva att vi behandlar vissa uppgifter om dig.

 • Samtycke

Vi kan be om ditt samtycke till att använda dina personuppgifter av vissa specifika skäl, eller om du är användare utanför EES eller Storbritannien kan vi behöva ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter när du väljer att använda våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på adressen som ges i slutet av denna policy.

Tabellen nedan visar alla sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, vilken av de rättsliga grunderna vi stöder oss på för att göra det och i förekommande fall vilka berättigade affärsintressen vi hänvisar till. Det kan finnas mer än en rättslig grund beroende på ändamålet för behandlingen av dina uppgifter. Kontakta oss på privacy@SVS.com om du vill veta vilken rättslig grund vi stöder oss på om mer än en grund anges i tabellen.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till? Vilka personuppgifter vi faktiskt använder Anledningen till att vi använder dina personuppgifter
1.     För att tillhandahålla tjänsten
Dessa inkluderar:

·       Bearbeta och fullgöra beställningen;

·       Kundsupport;

·       Kommunicera med dig om våra tjänster inklusive betalningar och orderhantering

·       Meddela dig om ändringar i riktlinjer eller villkor

·       Ge dig möjlighet att delta i interaktiva funktioner i våra tjänster

Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter

·       Ditt innehåll

·       Betalnings- och transaktionsinformation

·       Kundtjänstinformation

·       Enhets- och användningsinformation

·       För att tillhandahålla vår tjänst/uppfylla vårt avtal med kunden;

·       Berättigade affärsintressen – för att tillhandahålla tjänster begärda av dig (eller för mottagare som har begärts för din räkning), för att kommunicera med dig, för att hålla våra register uppdaterade;

 

·       För användare utanför Storbritannien och EES: ditt samtycke när du väljer att använda vår tjänst, när det krävs eller är möjligt enligt lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 8 (Mina integritetsrättigheter) för ytterligare information.

 

2.     För att dela information med våra handlar- och tredjepartsleverantörer
När varumärkesanknutna presentkort från handlare eller tredje part köps eller görs tillgängliga för dig via våra tjänster delar vi dina personuppgifter med den parten. Det gör vi eftersom vår tjänst betraktas som en fortsättning på din kundresa hos dem – i synnerhet deras kundlojalitets-, presentkorts- och kampanjerbjudanden.

 

Uppgifterna delas för att:

·       rapportera om utfallet för presentkortstjänsterna;

·       underlätta din kundrelation med respektive handlare eller tredje part;

·       hjälpa handlare eller tredje part att samordna eller hantera ditt medlemskap i deras lojalitetsprogram och kampanjer;

·       för kundservice och marknadskommunikation.

 

Se avsnitt 5 (Utlämnande av personuppgifter) för mer information.

 

Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter

·       Ditt innehåll

·       Betalnings- och transaktionsinformation

·       Kundtjänstinformation

Enhets- och användningsinformation

·       För att tillhandahålla vår tjänst/uppfylla vårt avtal med kunden;

·       Berättigat affärsintresse att dela uppgifterna med vår handlare eller tredjepartsleverantör i samband med att vi tillhandahåller och distribuerar deras varumärkesanknutna presentkort.

·       För användare utanför Storbritannien och EES: ditt samtycke när du väljer att använda vår tjänst, när det krävs eller är möjligt enligt lag.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 8 (Mina integritetsrättigheter) för ytterligare information.

 

3.     För att förbättra våra tjänster
·       För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på effektivast möjliga sätt för dig och din enhet

·       För att administrera och förbättra våra tjänster och innehåll (till exempel kan vi ändra utseendet och karaktären eller till och med en funktion i sin helhet baserat på användarnas beteende) och för interna åtgärder, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och användarenkäter

·       För att utveckla nya funktioner och tjänster

·       För kundservice och marknadsföringskommunikation.

Se avsnitt 5 (Utlämnande av personuppgifter) för mer information.

Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Enhets- och användningsinformation

·       Feedback i din kommunikation med oss

·       Samtycke till användning av rent funktionella eller analytiska cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse och våra tjänster.

·       För information som inte kommer från cookies är vårt berättigade intresse att förbättra din användarupplevelse och våra tjänster.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se avsnitt 7 (Mina integritetsrättigheter) för ytterligare information.

Mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra våra tjänster samt hur du kan kontrollera deras användning hittar du i vår cookiepolicy.

4.     För att uppfylla betalningsnätverkets regler och föreskrifter
·       Vi sparar betalnings- och transaktionsuppgifter för att uppfylla lagstiftningen och branschens regler om bank- och kreditkort. Det gör att vi kan hantera begäran om återkreditering om du till exempel skulle bestrida en transaktion.

 

Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter

·       Betalnings- och transaktionsinformation

·       Kundtjänstinformation

 

·       När så krävs enligt tillämplig lagstiftning och vid behov för att säkerställa lagefterlevnad eller biträda brottsbekämpande myndigheter; eller

·       Vårt berättigade intresse att iaktta de regler för betalningsnätverket som vi har att följa.

5.     För att förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter; och för att hålla våra tjänster säkra
·       För att utföra analyser för att bättre förstå och utforma motåtgärder mot dessa aktiviteter och spara personuppgifter som är relaterade till bedrägliga aktiviteter för att förhindra att de upprepas

·       För riskkontroll och för att hålla våra tjänster trygga och säkra

Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter

·       Betalnings- och transaktionsinformation

·       Enhets- och användningsinformation

·       När så krävs enligt tillämplig lagstiftning och vid behov för att säkerställa lagefterlevnad eller biträda brottsbekämpande myndigheter; eller

·       Vårt berättigade affärsintresse att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet enligt bästa branschpraxis.

6.     För att säkerställa lagefterlevnad
För att följa lagkrav, bistå brottsbekämpande myndigheter och upprätthålla eller utöva våra rättigheter, till exempel villkoren i våra avtal. Enligt mer detaljerad beskrivning i avsnitt 2 häri:

·       Ditt och mottagarens namn och kontaktuppgifter

·       Ditt innehåll

·       Betalnings- och transaktionsinformation

·       Kundtjänstinformation

·       Enhets- och användningsinformation

·       Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

·       Våra berättigade affärsintressen för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller när så är lämpligt biträda vid brottsbekämpning.

 

5.              UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Till handlare och mottagare

Som presentkortet avser för att fullgöra din beställning.

Varumärkesanknutna presentkort

Våra tjänster involverar vanligtvis partnerskap med handlare och andra tredje parter för att stödja deras erbjudanden om presentkort, lojalitetsprogram och kampanjer. När du köper eller löser in ett varumärkesanknutet presentkort genom våra tjänster betraktar våra partner detta som en fortsättning på din kundresa hos dem. Vi kommer då att dela dina personuppgifter med handlaren eller annan tredje part som om de vore den part som tillhandahåller presentkortstjänsterna. I dessa fall delas din information av en rad olika anledningar, inklusive:

 • för att rapportera om utfallet för våra presentkortstjänster;
 • som en del av din kundrelation med respektive handlare eller tredje part;
 • hjälpa handlare eller tredje part att samordna eller hantera ditt medlemskap i deras lojalitetsprogram och kampanjer;
 • för kundservice och marknadskommunikation.

Se handlarens (eller annan tredje parts) integritetspolicy för ytterligare information.

Till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner

Vi använder tredje parter som tjänsteleverantörer för vår räkning för att hjälpa oss bedriva och förbättra våra tjänster. Dessa tredje parter hjälper oss med olika uppgifter inklusive kundtjänst, säkerhetsåtgärder, datalagring, teknisk-, infrastruktur-, plattforms- eller applikationstjänster, betalnings- eller orderhanteringstjänster, analys och tjänsteoptimering.

Till andra företag i vår koncern

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till medlemmar i vår koncern, dvs. våra dotterbolag och närstående företag. Vi gör det så att de kan hjälpa oss att behandla dina personuppgifter som tjänsteleverantörer för vår räkning. Detta inkluderar teknisk bearbetning, såsom värdskap för och underhåll av personuppgifter, kundtjänst, marknadsföring, ekonomi och redovisningshjälp, bättre kunskaper om hur vår tjänst används och användarnas beteende för att förbättra vår tjänst, skydda våra personuppgifter och system och bekämpa skräppost, missbruk, bedrägeri, intrång och andra förseelser.

Vi kan också dela information med andra enheter i koncernen för berättigade affärsändamål som revision, analys och konsoliderad rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar. En lista över dessa koncernenheter finns att tillgå på begäran.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

 • Om vi bestämmer oss för att sälja eller köpa en verksamhet eller tillgång, varvid vi kan lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av verksamheten eller tillgången.
 • Om i stort sett alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, varvid personuppgifter kan vara en av de tillgångar som överförs.
 • Om det krävs eller tillåts enligt lag eller för att iaktta legitima myndighetsönskemål, stämningar, domstolsbeslut eller juridiska skyldigheter; eller för att hävda eller tillämpa villkoren för våra tjänster eller andra avtal; eller för att skydda SVS, våra kunder eller andra parters rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att upptäcka och förebygga bedrägerier samt för riskkontroll.

Med ditt samtycke eller på din begäran

Vi kan be om ditt samtycke till att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I alla sådana fall kommer vi att klargöra varför vi vill lämna ut uppgifterna.

Anonymiserad information

Vi kan också tillhandahålla aggregerad (anonymiserad) information till tredje part för att ge dem information på aggregerad nivå om våra användare. Vi kan exempelvis dela dessa data med andra koncernföretag och med marknadsundersökare, annonsörer eller annan tredje part.

6.              Hur skickar SVS uppgifter utanför mitt land?

Stored Value Solutions UK Limited är en del av koncernen SVS Group. SVS Group är baserat i Vancouver, British Columbia i Kanada och våra handlare, leverantörer och underleverantörer finns över hela världen.

Om vi delar dina personuppgifter med våra handlare, leverantörer eller underleverantörer enligt denna policy kommer dina uppgifter att behandlas och lagras i det land där dessa befinner sig. När vi skickar dina personuppgifter utanför ditt land har vi vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder som möjliggör att vi kan göra det. Detta inbegriper EU:s standardavtalsklausuler som har godkänts av de europeiska dataskyddsmyndigheterna eller EU-kommissionen eller annat lämpligt skydd för att tillåta överföring av personuppgifter från Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) till andra länder.

Som ett exempel lagras alla personuppgifter som behandlas som en del av tjänsterna säkert hos vår molnlagringsleverantör i USA och kan endast nås av SVS i Kanada, ett land som uppfyller kraven på datasäkerhet.

Personuppgifter kan bli föremål för lagenlig åtkomstbegäran av brottsbekämpande myndigheter i de jurisdiktioner där personuppgifterna lagras eller hanteras.

För mer information om SVS:s användning av leverantörer och underleverantörer kan du kontakta oss på nedanstående adress.

7.              Mina integritetsrättigheter

Under vissa omständigheter, till exempel om du är bosatt i Storbritannien eller EES, kan du utöva de rättigheter du har (med vissa undantag och begränsningar) under gällande dataskyddslagar enligt följande:

 • Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen eller begära portabilitet av dina personuppgifter.
 • Om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Detta kan resultera i att din åtkomst till vissa tjänster begränsas eller nekas. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i eventuell behandling som vi utförde före återkallandet eller den behandling som sker med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet för mer information.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på någon av nedanstående adresser.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från användare i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vi kan be dig uppvisa identitetsbevis innan vi kan svara på ovanstående förfrågningar.

8.              BESÖKARE FRÅN EUROPA

Personuppgiftsansvarig är SVS Online Inc., B1 – 788 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B 2M1 Kanada.

Vårt integritetsombud kan nås via e-post på privacy@SVS.com.

Uppgifter som vi samlar in från dig, inklusive dina personuppgifter, kommer att överföras till och lagras i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“). De kan också behandlas av personal som verkar utanför EES och som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer eller underleverantörer. Denna personal kan bland annat syssla med att uppfylla din beställning, behandla dina betalningsuppgifter och tillhandahålla supporttjänster. När du lämnar dina personuppgifter godkänner du att personuppgifterna överförs, lagras och behandlas utanför EES för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsterna. Vi vidtar rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. För mer information, se avsnitt 6 (Hur skickar SVS uppgifter utanför mitt land?)

9.              BESÖKARE FRÅN KALIFORNIEN

SVS varken säljer eller lämnar ut personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål. Enligt California Consumer Protection Act har konsumenter i Kalifornien under vissa omständigheter rätt att begära att SVS lämnar ut eller raderar specifika delar av de personuppgifter SVS har samlat in om konsumenten.

Om du är en konsument i Kalifornien kan du begära att få dessa uppgifter eller be att uppgifterna raderas genom att skicka e-post till privacy@SVS.com. SVS besvarar din begäran enligt det sätt och den tid som anges i California Consumer Protection Act.

10.           DITT INTEGRITETSANSVAR

I de fall vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra tjänster är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte avslöja ditt lösenord för någon annan. Med förbehåll för vårt ansvar som personuppgiftsansvarig är det du som är ytterst ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och/eller alla personuppgifter du har i din ägo. Var alltid försiktig och ansvarsfull med dina personuppgifter.

11.           DINA PERSONUPPGIFTERS SÄKERHET ÄR VIKTIG FÖR OSS

SVS vidtar alla kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är tryggade mot förlust, obehörig åtkomst, modifiering eller utlämnande.Bland de åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter ingår:

 • säkerhet i lokalerna;
 • begränsad dataåtkomst till personuppgifter;
 • tekniska säkerhetsåtgärder som säkerhetsprogram och brandväggar för att förhindra intrång eller obehörig datoråtkomst; och
 • interna lösenords- och säkerhetsriktlinjer.

Utom när vi enligt lag är skyldiga att lämna ut personuppgifter använder vi oss av avtalsarrangemang för att skydda personuppgifter som lämnas ut till tredje part.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Trots att vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring till våra tjänster eller webbplatser och internettjänster som använder våra tjänster. När vi har fått dina uppgifter använder vi oss av strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst till uppgifterna.

12.           AVREGISTRERING

Du kanske inte längre vill ta emot viss information och marknadsföring eller reklammaterial från oss. I detta fall kan du avregistrera dig genom att använda avregistreringsfunktionen i e-postmeddelandet eller kontakta oss på adressen nedan.

13.           HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som behövs för att uppfylla ändamålet för vilket de har insamlats, inklusive för att uppfylla rättsliga krav eller bokförings- eller rapporteringskrav. Vi sparar även dina personuppgifter vid behov för att:

 • svara på eventuella frågor eller klagomål i samband med en beställning. Vi sparar exempelvis betalningsinformation för att underlätta tvister om kreditkortsförsäljning och begäran om återkreditering (se avsnitt 4 för ytterligare information); eller
 • uppfylla reglerna om redovisning, rapportering eller annan lag.

När vi bestämmer lämplig lagringsperiod för personuppgifterna tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada på grund av obehörig användning eller utlämnande av personuppgifterna, ändamålen för vilka vi behandlar personuppgifterna och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt, samt tillämpliga juridiska krav.

Du kan begära information om lagringstider för olika aspekter av dina personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@buyatab.com.

14.           LÄNKADE WEBBPLATSER

Våra tjänster kan från tid till annan innehålla länkar till och från andra parters webbplatser och tjänster. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser och tjänster bör du vara medveten om att de kan ha sina egna integritetspolicyer och att vi inte har något ansvar eller någon ansvarsskyldighet för dessa. Kontrollera respektive policy innan du skickar personuppgifter till andra webbplatser och tjänster.

15.           ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Alla framtida ändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att meddelas på denna sida och när så är lämpligt även via e-post.Angivelser om när ändringar av integritetspolicyn träder i kraft kommer att anges ovan så att du alltid får aktuell information. Återkom med jämna mellanrum för att se om integritetspolicyn har blivit uppdaterad eller ändrad.

16.           KONTAKT

Frågor, synpunkter och önskemål beträffande integritetspolicyn är välkomna och ska skickas till vår integritetsansvariga på privacy@storedvalue.com.