Stored Value Solutions UK Limitedi privaatsuseeskiri

See versioon kehtib alates kuupäevast [March ____, 2021].

Stored Value Solutions UK Limited (edaspidi: SVS, meie, meid, …) kaitseb ja austab teie privaatsust. Teeme koostööd kaupmeeste ja muude partneritega, et müüa ja levitada nende nimel kinkekaarte ning toetada nende püsikliendiprogramme ja kampaaniaid. Kui ostate või lunastate kinkekaarte läbi meie teenuse (Buyatab), sõlmite nõnda toimides meiega lepingu.

Eeskirjas sätestatakse alus, mille põhjal SVS kasutab ja avaldab isikuandmeid, mida olete meiega jaganud või mida oleme teilt kogunud meie teenuste ja veebisaidi kasutajana (edaspidi ühiselt: teenused).

Lugege järgmine tekst hoolikalt läbi, et mõista meie vaateid ja tavasid seoses teie isikuandmetega ning seda, kuidas me teie isikuandmeid käitleme.

See eeskiri hõlmab järgmisi valdkondi.

 1. KUIDAS SVS TÖÖTAB?
 2. ANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOGUME
 3. KÜPSISED
 4. MIKS JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL TÖÖTLEB SVS MINU ISIKUANDMEID?
 5. TEIE ANDMETE AVALDAMINE
 6. KUIDAS SAADAB SVS ANDMEID MINU RIIGIST VÄLJA??
 7. MILLISED ON MINU PRIVAATSUSÕIGUSED?
 8. EUROOPAS ASUVAD KÜLASTAJAD
 9. CALIFORNIAS ASUVAD KÜLASTAJAD
 10. TEIE PRIVAATSUSEGA SEOTUD KOHUSTUSED
 11. TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUS ON MEILE OLULINE
 12. LOOBUMINE
 13. KUI KAUA SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID?
 14. LINGITUD SAIDID
 15. MEIE PRIVAATSUSEESKIRJA MUUDATUSED
 16. KONTAKTANDMED

1.              KUIDAS SVS TÖÖTAB?

Meie teenus võimaldab kasutajatel tellida kinkekaarte kaupmeestelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, kellega teeme koostööd (edaspidi: kaupmehed), ning saata kinkekaarte teile või teistele (juriidilistele) isikutele (edaspidi: saajad).

Meie teenuseid saab manustada meie kaupmeeste veebisaitidele, mobiilirakendustele ja sotsiaalmeedia saitidele. Neid pakutakse meie tütarettevõtte Buyatab platvormil. Kui kasutate meie teenuseid nendel saitidel, koguvad vastava saidi eest vastutavad kaupmehed teie isikuandmeid, mida nad saavad kasutada sõltumatutel eesmärkidel. Sõltumatu vastutava töötlejana vastutab teie isikuandmete töötlemise eest sel juhul kaupmees. Seda, kuidas kaupmees teie isikuandmeid kogub, kasutab ja avaldab, reguleerib kaupmehe enda privaatsuseeskiri, mille leiate tema saidilt. Lisateavet leiate jaotisest 5. Teie andmete avaldamine.

Meie eeskiri kehtib teie isikuandmete käsitlemise kontekstis jätkuvalt edasi.

2.              ANDMED, MIDA TEIE KOHTA KOGUME

Andmed, mida meiega jagate

Kasutades meie teenuseid või suheldes meiega telefoni/e-posti vahendusel või muul viisil, jagate meiega teatud andmeid.

Need hõlmavad muu hulgas järgmist.

 • Teie nimi ja kontaktandmed: jagate meiega teenuse toimimiseks vajalikke põhiandmeid, nagu teie nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Saaja nimi ja kontaktandmed: kui ostate kinkekaardi kellegi teise nimel, palume teil sisestada tema nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
 • Teie sisu: näiteks isiklikud sõnumid, fotod, pildid vms sisu, mida otsustasite ostuprotsessi käigus meiega jagada.
 • Makse/tehingu andmed: ostuprotsessi lõpule viies jagate meiega või meie makseteenuse pakkujaga teatud andmeid, nagu tellimuse tehingu andmed, makseviis ja ostu sooritamise ajal esitatavad andmed, mis võivad näiteks hõlmata teie deebet- või krediitkaardi numbrit ja muid asjakohaseid finantsandmeid.
 • Klienditugi: kui võtate ühendust meie klienditoe tiimiga, kogume andmeid, mida suhtluse käigus meiega jagate. Aeg-ajalt jälgime või salvestame säärast suhtlust koolituseesmärgil ja kvaliteetse teeninduse tagamiseks.

Kaaluge enne kellegi teise isikuandmete esitamist, kas teil on selleks õigus, kuna teatud riikides kehtivad alaealiste või kaitsetute isikute andmete jagamisele piirangud.

Teistelt saadud andmed

Lisaks andmetele, mida jagate meiega vahetult, saame teie andmeid muu hulgas järgmistelt kolmandatelt isikutelt.

 • Meie kliendid: võivad meiega jagada teie andmeid, kui olete ostetava kinkekaardi saaja. Sel juhul jagatakse meiega teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.
 • Meie kaupmehed: kaupmehed ei jaga meiega regulaarselt teie andmeid, kui kasutate meie teenuseid. Saame isikuandmeid järgmistelt isikutelt.
  • Vahetult teie käest, kui meie teenused on manustatud meie kaupmeeste veebisaitidele, mobiilirakendustele ja sotsiaalmeedia saitidele. Lisateavet leiate jaotisest 1. Kuidas SVS töötab?.
  • Kaupmeestelt, kes kasutavad meie kinkekaarditeenuseid ja -süsteeme oma kampaaniates või auhinnamängudes. Kui teie nimel tehakse tellimus või see muudetakse teile nendel tingimustel kättesaadavaks, jagatakse meiega levituseesmärgil teie nime ja eelmainitud kontaktandmeid.
 • Andmed, mida saame teistest allikatest: võime saada teie andmeid ka siis, kui kasutate või külastate meie teenuseid kasutavaid veebisaite või teenuseid. Teeme näiteks koostööd mitmete kaupmeeste ja kolmandate isikutega (edaspidi: kanalipartnerid), et meie kinkekaarte saaks osta või püsikliendipunktide vastu vahetada. Kui suhtlete kinkekaardi ostmiseks nende toodete või teenustega, jagatakse meiega teie ja saaja nime ja kontaktandmeid, sisu, makse ja tehingu andmed ning klienditoe suhtlust.

Meie teenuste kasutamise korral kogutavad andmed

 • Seadme andmed: kogume andmeid teie seadmete kohta ja seadmetest, mida kasutate meie teenustele juurdepääsu hankimiseks. Muu hulgas kogume järgmisi andmeid.

Riistvara ja tarkvara andmed, nagu IP-aadress, seadme tüüp ja identiteet, sisselogimisandmed, brauseri tüüp, versioon ja keel, ajavööndi säte, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm; ID-d, mis on seotud küpsiste või muude tehnoloogiatega, mille abil saab teie seadet või brauserit kordumatult tuvastada (nt IMEI/UDID ja MAC-aadress).

 • Kasutusandmed: kogume teie külastuse andmeid, sh täielik URL-ide (ühtsete ressursilokaatorite) klikivoog meie teenusteni, läbi meie teenuste ja meie teenustest (sh kuupäev ja kellaaeg); tooted, mida vaatasite või otsisite; lehtede reageerimisaeg, allalaadimistõrked ja teatud lehtede külastuse kestus; lehega suhtlemise andmed (nt kerimine, klõpsud ja kursori hõljutamine) ja lehelt mujale sirvimise viisid ning telefoninumbrid või e-posti aadressid, mida kasutasite klienditoe spetsialistidega ühenduse võtmiseks.

3.              KÜPSISED

Kasutame ja võime lubada teistelgi kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid (nt veebimajakaid ja -piksleid), millega ära tunda teid ja/või teie seadmeid. Kasutame neid tehnoloogiaid vaid põhiandmete säilitamiseks ega säilita parooli- või krediitkaardiandmeid.

Mõned neist küpsistest on meie teenuse pakkumiseks hädavajalikud, võimaldades teil näiteks lõpule viia makseprotsessi või aidates vältida pettusi. Teised on seotud talitluse/jõudlusega (täiustavad meie veebisaidi toimivust) või olemuselt analüütilised, võimaldades meil paremini mõista, kuidas te meie teenuseid kasutate.

Lisateavet meie kasutatavate individuaalsete küpsiste, nende kasutuseesmärkide ja nende kasutamise tõhusama reguleerimise kohta leiate meie küpsiste teatisest.

Saate seadistada oma brauseri kõiki konkreetseid küpsiseid lubama või keelama. Lisaks saate seadistada brauseri teid hoiatama iga kord, kui teie seadmele pakutakse küpsist, või loobuda Google Analyticsist, installides selleks Google’i vastava lisandmooduli. Võite kustutada teie seadmes säilitatavad küpsised, ent kui keelate meil teie seadmesse küpsiseid salvestada (või kui kustutate mõne küpsise), ei pruugi te saada meie teenuseid tõhusalt kasutada.

4.              MIKS JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL TÖÖTLEB SVS MINU ISIKUANDMEID?

Kasutame teie isikuandmeid vaid siis, kui meil on nende töötlemiseks piisav põhjus ja see on seadusega lubatud. Tavaliselt töötleme teie isikuandmeid järgmistel põhjustel.

 • Teenuse pakkumiseks / lepingutingimuste täitmiseks

Peamiselt töötleme teie isikuandmeid selleks, et täita teiega sõlmitud lepingu tingimusi (st pakkuda teile kinkekaarditeenuseid).

 • Õigustatud huvi

Võime kasutada teie isikuandmeid, kui meil on selleks õigustatud huvi. Näiteks (i) seadusega reguleerimata maksevõrgustiku and tagasimakse eeskirjade täitmiseks; (ii) kasutajate käitumise analüüsimiseks eesmärgiga täiustada meie sisu ja teenuseid ning (iii) administratiivsetel, pettuste tuvastamisega seotud ja muudel juriidilistel põhjustel.

 • Juriidiline kohustus

Teatud juhtudel peame kohaldatava õiguse tõttu töötlema teie teatud andmeid.

 • Nõusolek

Võime küsida teie nõusolekut, et kasutada teie isikuandmeid teatud kindlatel põhjustel; kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) väline või Ühendkuningriigi (ÜK) väline kasutaja, võime vajada teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, kui otsustate kasutada meie teenuseid. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui võtate meiega ühendust selle eeskirja lõpus esitatud aadressil.

Järgmisest tabelist leiate kõik viisid, kuidas kavatseme kasutada teie isikuandmeid, milline on meie vastav õiguslik alus nõnda toimimiseks ja milline on meie õigustatud ärihuvi (kui on kohaldatav). Teie andmete konkreetsest kasutamiseesmärgist sõltuvalt võib õiguslikke aluseid olla ka mitu. Kui soovite teada, millist konkreetset õiguslikku alust kasutame siis, kui neid on järgmises tabelis mitu, võtke meiega ühendust aadressil privacy@SVS.com.

Milleks me teie andmeid kasutame? Milliseid andmeid me tegelikult kasutame Teie andmete kasutamise põhjus
1.     Teenuse pakkumiseks
See hõlmab muu hulgas järgmist.

·       Tellimuse töötlemiseks ja täitmiseks.

·       Klienditoe pakkumiseks.

·       Teiega meie teenuste (sh maksete ja tellimuse haldamise) asjus suhtlemiseks.

·       Teie teavitamiseks meie eeskirjade või tingimuste muudatustest.

·       Et saaksite kasutada meie teenuste interaktiivseid funktsioone.

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Teie sisu.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Klienditoe andmed.

·       Seadme ja kasutamise andmed.

·       Kliendile teenuse pakkumiseks / lepingutingimuste täitmiseks.

·       Õigustatud ärihuvi – teie (või teie nimel saajatele) taotletud teenuste pakkumiseks, teiega suhtlemiseks ja meie andmete ajakohasena hoidmiseks.

 

·       Ühendkuningriigi väliste ja Euroopa Majanduspiirkonna väliste kasutajate korral vajame teie nõusolekut meie teenuse kasutamiseks, kui see on kohaldatava õiguse raames nõutav või võimalik.

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta (lisateavet leiate jaotisest 8. Millised on minu privaatsusõigused?).

 

2.     Meie kaupmehe ja kolmandast isikust partneritega andmete jagamiseks
Kui ostate teenuste vahendusel kaupmehe või kolmanda isiku kaubamärgiga kinkekaarte või kui säärased kinkekaardid muudetakse teile kättesaadavaks, jagame teie isikuandmeid vastava isikuga. Tegutseme nii, kuna meie teenust käsitletakse teie ja nende ühise klienditeekonna jätkumisena (seda eriti nende kliendilojaalsuse, kinkekaartide ja kampaaniapakkumiste kontekstis).

 

Jagame andmeid järgmistel põhjustel.

·       Kinkekaarditeenuste toimivuse hindamiseks.

·       Teie ja vastava kaupmehe või kolmandast isikust partneri kliendisuhte edendamiseks.

·       Et aidata kaupmehel või kolmandal isikul koordineerida asjakohaseid püsikliendiprogramme ja kampaaniaid või teie osalemist säärastes programmides ja kampaaniates.

·       Klienditoe ja turundusega seotud teabevahetuseks.

 

Lisateavet leiate jaotisest 5. Teie andmete avaldamine.

 

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Teie sisu.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Klienditoe andmed.

Seadme ja kasutamise andmed.

·       Kliendile teenuse pakkumiseks / lepingutingimuste täitmiseks.

·       Õigustatud ärihuvi, mille raames jagame andmeid oma kaupmehe või kolmandast isikust partneritega, et saaksime pakkuda ja levitada nende kaubamärgiga kinkekaarte.

·       Ühendkuningriigi väliste ja Euroopa Majanduspiirkonna väliste kasutajate korral vajame teie nõusolekut meie teenuse kasutamiseks, kui see on kohaldatava õiguse raames nõutav või võimalik.

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta (lisateavet leiate jaotisest 8. Millised on minu privaatsusõigused?).

 

3.     Meie teenuste kvaliteedi parandamiseks
·       Et meie teenuste sisu esitletaks teile ja teie seadmele kõige tõhusamal viisil.

·       Meie teenuste haldamiseks ja täiustamiseks (näiteks võime kasutajate käitumise põhjal muuta mõne funktsiooni ilmet ja olemust või teha suisa ulatuslikke muudatusi) ning sisetoiminguteks, nagu tõrkeotsingud, andmete analüüsimine, testimine, uurimistöö, statistika kogumine ja uuringute korraldamine.

·       Uute funktsioonide ja teenuste arendamiseks.

·       Klienditoe ja turundusega seotud teabevahetuseks.Lisateavet leiate jaotisest 5. Teie andmete avaldamine.

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Seadme ja kasutamise andmed.

·       Tagasiside, mida annate meiega suheldes.

·       Et hankida nõusolek kasutajakogemuse ja meie teenuste täiustamiseks vajalike talitlus- või analüüsiküpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamiseks.

·       Küpsiste abita tuletatud andmete kogumiseks meie õigustatud huvi alusel, et täiustada teie kasutajakogemust ja meie teenuseid.

 

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta (lisateavet leiate jaotisest 7. Millised on minu privaatsusõigused?).

Lisateavet selle kohta, kuidas kasutame oma teenuste täiustamiseks küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid ning kuidas saate reguleerida nende kasutamist, leiate küpsiste teatisest.

4.     Teid huvitada võivate toodete/teenuste soovitamiseks
·       Et teavitada teid muudest kaupadest või teenustest, mis sarnanevad nendega, mida olete juba ostnud või mille kohta olete pärinud.

 

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Teie sisu.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Klienditoe andmed.

·       Seadme ja kasutamise andmed.

·       Meie õigustatud huvi alusel (toodete/teenuste arendamiseks, äritegevuse laiendamiseks), kui järgime seejuures riiklikke turunduseeskirju ja te pole loobunud meie turundusteadetest.

·       Nõusolek, kui see on teie riiklike turunduseeskirjade kohaselt nõutav.

 

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta (lisateavet leiate jaotisest 7. Millised on minu privaatsusõigused?).

5.     Maksevõrgustiku eeskirjade ja normide täitmiseks
·       Säilitame makse ja tehingu andmed, et täita seadusejärgseid ja tööstusharu makse- ja krediitkaardieeskirju. Need võimaldavad meil käidelda tagasimaksenõudeid (nt kui vaidlustate mõne tehingu).

 

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Klienditoe andmed.

 

·       Kui seda nõutakse kohaldatavas õiguses ning õigusnõuete täitmise või õiguskaitse tagamiseks.

·       Meie õigustatud huvi alusel, et täita meile kehtivaid maksevõrgustiku eeskirju ja norme.

6.     Pettuste ja muude ebaseaduslike või lubamatute tegevuste ennetamiseks, tuvastamiseks ja nende vastu võitlemiseks ning meie teenuste turvalisuse tagamiseks
·       Et analüüsida, paremini mõista ja välja töötada vastumeetmeid, mida võtta pettuste ja nende kordumise vältimiseks ning pettusega seotud isikuandmete säilitamiseks.

·       Riskiohjeks ning meie teenuste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Seadme ja kasutamise andmed.

·       Kui seda nõutakse kohaldatavas õiguses ning õigusnõuete täitmise või õiguskaitse tagamiseks.

·       Meie õigustatud ärihuvi alusel pettuste ja muude ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks vastavalt tööstusharu parimale tavale.

7.     Õigusnõuete täitmise tagamiseks
Õigusnõuete täitmiseks, õiguskaitse tagamiseks ning meie õiguste rakendamiseks või täitmise tagamiseks (nt meie tingimuste kontekstis). Täpsema kirjelduse leiate eeskirja jaotisest 2.

·       Teie ja saaja nimi ja kontaktandmed.

·       Teie sisu.

·       Makse ja tehingu andmed.

·       Klienditoe andmed.

·       Seadme ja kasutamise andmed.

·       Töötlemine on vajalik, et saaksime täita oma juriidilist kohustust.

·       Meie õigustatud ärihuvi, mille alusel koostada ja esitada õigustatud nõudeid ning meid nende eest kaitsta; vajaduse korral ka õiguskaitse tagamiseks.

 

5.              TEIE ANDMETE AVALDAMINE

Kaupmeestele ja saajatele

Kinkekaardiga seotud asjaoludel ja teie tellimuse täitmiseks.

Kaubamärgiga kinkekaardid

Teeme teenuseid pakkudes sageli koostööd kaupmeeste ja muude kolmandate isikutega, et toetada nende kinkekaartide, püsikliendiprogrammide ja kampaaniate pakkumisi. Kui ostate või lunastate kaubamärgiga kinkekaardi läbi meie teenuste, käsitlevad meie partnerid seda teie ja nende ühise klienditeekonna jätkumisena. Jagame teie isikuandmeid kaupmehe või muu asjaomase kolmandast isikust kaubamärgi esindajaga, kuna tegu on kinkekaarditeenust pakkuva isikuga. Sellisel juhul jagatakse teie andmeid mitmel põhjusel, mis on muu hulgas järgmised.

 • Meie kinkekaarditeenuste toimivuse hindamiseks.
 • Teie ja vastava kaupmehe või kolmandast isikust partneri kliendisuhte raames.
 • Et aidata kaupmehel või kolmandal isikul koordineerida asjakohaseid püsikliendiprogramme ja kampaaniaid või teie osalemist säärastes programmides ja kampaaniates.
 • Klienditoe ja turundusega seotud teabevahetuseks.

Lisateavet leiate kaupmehe (või muu kolmanda isiku) privaatsusteatisest.

Meie teenusepakkujatele ja partneritele

Kasutame oma teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks meid esindavaid kolmandaid isikuid. Säärased kolmandad isikud aitavad meid mitmesuguste valdkondadega, nagu klienditeenindus, turvatoimingud, andmete talletamine, tehnika, taristu, platvorm, avalduste/rakenduste teenused, maksete töötlemise või tellimuse täitmise teenused, analüüsimine ja teenuse optimeerimine.

Kõigi sääraste kolmandate isikute loend on soovi korral saadaval.

Meie kontserni teistele ettevõtetele

Võime jagada teie isikuandmeid meie kontserni liikmetega (tütarettevõtted ja sidusettevõtted). Tegutseme nõnda, et nad aitaksid meil meie nimel teenusepakkujatena teie isikuandmeid töödelda. See hõlmab tehnilisi töötlustoiminguid, nagu isikuandmete hostimine ja haldamine, klienditeenindus, turundus, finants- ja raamatupidamisküsimuste lahendamine, meie teenuse kasutamise ja kasutajate käitumise parem mõistmine teenuse täiustamiseks, meie isikuandmete ja süsteemide turvalisuse tagamine ning rämpsposti, kuritarvitamise, pettuse, õigusrikkumiste ja muude seadusevastaste tegevustega võitlemine.

Võime kontserni teiste üksustega andmeid jagada ka õigustatud ärihuvi alusel, nagu auditeerimine, analüüsimine ja konsolideeritud aruandlus ning kohaldatavate õigusaktide täitmiseks. Kõigi sääraste kontserni üksuste loend on soovi korral saadaval.

Lisaks võime avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel.

 • Kui otsustame osta või müüa mõne ettevõtte või vara – sel juhul võime avaldada teie isikuandmed vastava ettevõtte või vara võimalikule ostjale või müüjale.
 • Kui mõni kolmas isik omandab sisuliselt kogu meie vara, käsitletakse meie talletatud isikuandmeid samuti üleantava varana.
 • Kui seadus seda nõuab või lubab, siis riiklike ja õigusjärgsete, kohtukutsete, kohtumääruste või juriidiliste kohustuste täitmiseks; meie teenuste või muude lepingute tingimuste kohaldamiseks või täitmise tagamiseks; SVS-i, meie klientide või muude isikute õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks. See hõlmab teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et tuvastada ja ennetada pettusi ning ohjata riske.

Teie nõusolekul või soovil

Võime küsida teie nõusolekut, et jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega. Säärasel juhul selgitame, miks soovime andmeid jagada.

Anonüümsed andmed

Lisaks võime kolmandate isikutega jagada meie kasutajate (anonüümseid) koondandmeid – näiteks võime selliseid andmeid jagada kontserni teiste ettevõtetega ning turu-uurijate, reklaamijate või muude kolmandate isikutega.

6.              KUIDAS SAADAB SVS ANDMEID MINU RIIGIST VÄLJA?

Stored Value Solutions UK Limited on osa kontsernist SVS Group. SVS Group asub Kanadas Briti Columbia provintsis Vancouveris ning meie kaupmehi, tarnijaid ja alltöövõtjaid leiate paljudest riikidest üle kogu maailma.

Kui jagame teie isikuandmeid selles eeskirjas kirjeldatud tingimustel meie kaupmeeste, tarnijate või alltöövõtjatega, siis töödeldakse ja säilitatakse andmeid riigis, kus need asuvad. Kui saadame teie isikuandmeid teie riigist välja, võtame selleks piisavaid kaitsemeetmeid. See hõlmab Euroopa andmekaitse ametiasutuste või Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud EL-i lepingu tüüptingimusi või muid sobivaid kaitsemeetmeid, millega lubatakse isikuandmete edastamine Ühendkuningriigist või Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) teistesse riikidesse.

Näiteks säilitab kõiki meie teenuste tarbeks töödeldud isikuandmeid turvaliselt meie USA-s asuv ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield serdiga pilvsalvestusteenuse pakkuja ning andmetele juurdepääsu eest vastutab Kanadas (isikuandmete piisavuse nõuetele vastavas riigis) asuv SVS-i üksus.

Võib juhtuda, et isikuandmed on nende säilitamise või käitlemise kohtualluvuse õigusaktide kohaselt avaldatavad vastavate kohtualluvuste õiguskaitseasutustele ja riiklikele julgeolekuasutustele.

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas SVS kasutab tarnijaid ja alltöövõtjaid, võtke meiega ühendust alljärgneval aadressil.

7.              MILLISED ON MINU PRIVAATSUSÕIGUSED?

Teatud juhtudel (nt kui olete ÜK või EMP elanik) võite rakendada oma järgmisi kohaldatavatest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid õigusi (v.a teatud erandid ja piirangud).

 • Võite taotleda oma isikuandmete parandamist, uuendamist, kustutamist ja neile juurdepääsu saamist.
 • Võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, paluda meil teie isikuandmete töötlemist piirata või taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • Kui oleme kogunud ja töödelnud teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta. See võib tähendada, et teie juurdepääsu teatud teenustele kas piiratakse või see keelatakse täielikult. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõueoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust ega teie isikuandmete seaduslikku töötlemist, kui säärase töötlemise seaduslik alus pole teie nõusolek.
 • Kui te pole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Kui soovite lisateavet, võtke ühendust kohaliku andmekaitseasutusega.

Võite oma õigusi rakendada igal ajal, kasutades selleks meie alljärgnevaid kontaktandmeid.

Vastame kõigile kasutajatelt laekunud taotlustele vastavalt kohaldatavatele andmekaitset reguleerivatele seadustele. Võib juhtuda, et palume teil enne eelmainitud taotlustele vastamist teie isikut tõendada.

8.              EUROOPAS ASUVAD KÜLASTAJAD

Vastutav töötleja on SVS Online Inc., mis asub aadressil B1 – 788 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B 2M1, Kanada.

Meie privaatsusspetsialistiga saate ühendust võtta e-posti aadressil privacy@SVS.com.

Teilt kogutud andmed (sh teie isikuandmed) edastatakse riikidesse ja neid säilitatakse riikides, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Neid võivad töödelda ka väljaspool EMP-d asuvad töötajad, kes töötavad kas SVS-i või mõne meie tarnija/alltöövõtja heaks. Säärased töötajad võivad muu hulgas tegeleda teie tellimuse täitmise, makse andmete töötlemise ja tugiteenuste pakkumisega. Isikuandmeid esitades mõistate, et neid säilitatakse ja töödeldakse väljaspool EMP-d ja need edastatakse EMP-st väljapoole, kui see on vajalik teile teenuste pakkumiseks. Võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ja meie privaatsuseeskirjale vastav käitlemine. Lisateavet leiate jaotisest 6. Kuidas saadab SVS andmeid minu riigist välja?

9.              CALIFORNIAS ASUVAD KÜLASTAJAD

SVS ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega nende turunduseesmärkidel. Vastavalt California tarbijakaitseseadusele (California Consumer Protection Act) on California tarbijatel teatud tingimustel õigus nõuda SVS-ilt tarbija kohta kogutud teatud isikuandmete avaldamist või kustutamist.

Kui olete California tarbija, võite esitada vastavate andmete avaldamise või kustutamise taotluse, saates e-kirja aadressil privacy@SVS.com. Kui SVS on kohustatud teie taotlust rahuldama, vastame teile California tarbijakaitseseaduses sätestatud viisil ja tähtajaks.

Tundlike andmete avaldamine Californias: järgmises tabelis kirjeldatakse meie kogutavate (California õiguse kontekstis) tundlike isikuandmete liike ja kogumise põhjuseid. Lisaks on tabelis märgitud, kas „müüme“ või „jagame“ sääraseid andmeid (kuna vastavatel terminitel on California õiguses kindel tähendus). Me ei müü tundlikke isikuandmeid kontekstiülese käitumispõhise reklaami eesmärgil. Jagame andmeid järgmiselt.

Tundlike isikuandmete liik Andmete kogumise eesmärgid Kas andmeid kogutakse või jagatakse kontekstiülese käitumispõhise reklaami eesmärgil?
Sotsiaalkindlustuse, juhiloa, riikliku isikutunnistuse või passi number ·       Palkamiskõlblikkuse väljaselgitamiseks

·       Üldisteks personaliosakonna toiminguteks

·       Ärireiside lihtsustamiseks

·       Klientide soovitud toodete või teenuste pakkumiseks

·       Pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks

·       Juriidiline kohustuste ja eeskirjade täitmiseks

·       Arvepidamiseks

 

Ei
Rassiline või etniline päritolu ·       Teatud demograafiliste tööjõuandmete föderaalsete, osariigi ja/või kohaliku omavalitsuse asutustega seotud aruandluseks vastavalt kohaldatavas õiguses nõutavatele või lubatud tingimustele

·       Mitmekesisuse, õigluse ja kaasamise edendamiseks ettevõttes

 

Ei
Tarbija e-kirja ja tekstsõnumite sisu (v.a juhul, kui ettevõte on teabeedastuse plaanitud saaja) ·       Võrgu- ja IT-süsteemide turvalisuse haldamiseks

·       IT- ja sidesüsteemide kasutamise jälgimiseks

·       Ettevõttesiseste eeskirjade ja tegevuskorra nõuete täitmise tagamiseks

·       Konfidentsiaalsete andmete, intellektuaalomandi ja muude ärihuvide kaitsmiseks

·       Ebaseaduslike või kohatute tegude uurimiseks

 

Ei
Tervishoid ·       Töötajate hüvitiste määramiseks ja haldamiseks

·       Töötaja sobivuse hindamiseks tööülesannete täitmise kontekstis, koos mõistliku majutusega või ilma

·       Töölt puudumiste haldamiseks

·       Tervishoiu ja ohutusega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks

 

Ei

 

10.           TEIE PRIVAATSUSEGA SEOTUD KOHUSTUSED

Kui oleme teile andnud (või olete ise valinud) parooli, mis annab teile juurdepääsu meie teenuste teatud osadele, vastutate säärase parooli konfidentsiaalsuse eest. Ärge jagage parooli mitte kellegagi. Kui meie vastutava töötleja rollist tulenev vastutus kõrvale jätta, vastutate oma parooli ja/või teie valduses olevate isikuandmete salajas hoidmise eest lõppkokkuvõttes siiski teie. Käituge oma isikuandmetega ettevaatlikult ja vastutustundlikult.

11.           TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUS ON MEILE OLULINE

SVS võtab mõistlikke ärimeetmeid, et kaitsta isikuandmeid kaotsimineku,  volitamata juurdepääsu, muutmise ja avaldamise eest. Meetmed, mida võtame teie andmete kaitsmiseks, on muu hulgas järgmised.

 • Meie territooriumi turvalisuse tagamine.
 • Juurdepääsu piiramine teie isikuandmetele.
 • Tehnoloogiliste kaitselahenduste (nt turbetarkvara ja tulemüüride) kasutamine, et vältida häkkimist ja volitamata arvutipääsu.
 • Ettevõttesisesed parooli- ja turbe-eeskirjad.

Kui avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, sõlmime andmete kaitseks alati vastava lepingu (teie andmeid avaldatakse erandlikult vaid seaduses sätestatud kindlatel juhtudel).

Kahjuks pole andmete edastamine interneti vahendusel täiesti turvaline. Kuigi anname endast teie isikuandmete kaitsmisel parima, ei saa me tagada teie andmete turvalisust sel ajal, kui neid edastatakse meie teenustele või meie teenuseid kasutavatele veebisaitidele ja -teenustele. Kui oleme teie andmed kätte saanud, kasutame volitamata juurdepääsu vältimiseks ranget tegevuskorda ja turbelahendusi.

12.           LOOBUMINE

Soovi korral võite loobuda meilt teatud andmete ning turundus- või reklaammaterjalide saamisest. Selleks saate kasutada sõnumis sisalduvat loobumislinki või võttes meiega ühendust järgmisel aadressil.

13.           KUI KAUA SÄILITAME TEIE ISIKUANDMEID?

Säilitame teie isikuandmeid, kuniks see on vajalik nende kogumise eesmärkide saavutamiseks (sh õigus-, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks).  Säilitame teie isikuandmeid ka järgmistel põhjustel.

 • Tellimusega seotud küsimustele või kaebustele vastamiseks. Säilitame näiteks makseandmeid, et lihtsustada krediitkaardi müügivaidlusi ja tagasimaksenõudeid (lisateavet leiate jaotisest 4).
 • Raamatupidamis-, aruandlus- või õigusnõuete täitmiseks.

Isikuandmete sobiliku säilitusperioodi väljaselgitamiseks analüüsime isikuandmete kogust, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamise või avaldamisega kaasneda võiva kahju suurust, teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja seda, kas saame saavutada need eesmärgid muid lahendusi kasutades, ning kohaldatavaid õigusnõudeid.

Kui soovite lisateavet teie isikuandmete eri aspektide säilitusperioodide kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy@buyatab.com.

14.           LINGITUD SAIDID

Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke, millega pääsete juurde muude isikute veebisaitidele ja -teenustele või mis on pärit säärastelt saitidelt või teenustest. Pidage nende veebisaitide ja -teenuste linke kasutades meeles, et asjaomastel isikutel võivad samuti olla privaatsuseeskirjad ning me ei vastuta sääraste eeskirjade eest. Enne muudele veebisaitidele ja -teenustele isikuandmete saatmist tutvuge kindlasti eelmainitud eeskirjadega.

15.           MEIE PRIVAATSUSEESKIRJA MUUDATUSED

Kõik meie privaatsuseeskirja tulevased muudatused avaldatakse sellel lehel ja vajaduse korral teavitatakse teid nendest ka e-posti teel. Eeskirja muudatuste jõustumiskuupäev märgitakse muudatuste alguses, et oleksite meie privaatsuseeskirjade ja -tavadega täielikult kursis. Et oleksite privaatsuseeskirja uuenduste või muudatustega kursis, soovitame sellega tihti uuesti tutvuda.

16.           KONTAKTANDMED

Selle privaatsuseeskirjaga seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja tuleks saata meie privaatsusspetsialisti e-posti aadressil privacy@SVS.com.